Landelijke impuls cultuur en sport

Sinds 2008 maakt de gemeente Rotterdam gebruik van de landelijke impuls om combinatiefuncties cultuur en sport te realiseren. Vanuit de regeling wordt in Rotterdam in totaal 108,62 fte aan functionarissen ingezet, waarvan 12,9 fte voor cultuur. De functionarissen heten in Rotterdam cultuurcoaches en die werken vanuit zeven culturele instellingen (Maas, SKVR, Theater Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen, Villa Zebra, Theater Hofplein, Maritiem Museum) op verschillende scholen. Cultuurcoaches moeten in Rotterdam zowel inhoudelijke expertise hebben als een onderwijsbevoegdheid. Zo brengen zij de kunst en cultuur daadwerkelijk binnen de school, in de klas bij het kind.

Inzet verbreden en verdubbelen

De landelijke impuls is met ingang van 1 januari 2019 gewijzigd. De regeling biedt gemeenten de mogelijkheid om de cultuurcoach ook buiten het onderwijs in te zetten en benadrukt het belang van aandacht voor kinderen en volwassenen die minder vanzelfsprekend met kunst en cultuur in aanraking komen. Ook kan de gemeente aanspraak maken op een verdubbeling van het aantal mits er financiƫle matching beschikbaar is. De gemeente Rotterdam heeft ervoor gekozen om 2019 als overgangsjaar te gebruiken. Met ingang van 2020 streeft Rotterdam naar een nieuwe verdeling van de inzet. Om de besluitvorming over die nieuwe verdeling en inzet goed voor te bereiden, heeft de gemeente DSP gevraagd de huidige regeling evalueren en een advies te geven voor de toekomst.

Aparte evaluatie sport combifunctionarissen

Deze evaluatie beperkt zich tot de combinatiefunctionarissen cultuur. Voor de combinatiefunctionarissen sporttak en de buurtsportcoaches wordt een aparte evaluatie uitgevoerd door de sportafdeling van de gemeente Rotterdam.

Meer weten over dit project?

Annelies van der Horst vertelt u graag meer.