Wildplassen

Wildplassen is (ook) in het uitgaansgebied Rembrandtplein in Amsterdam een van de grootste overlastbronnen. Zowel van bewoners, politie en gemeente als van bezoekers. Wildplassen geeft stankoverlast, maar ook de zichtbare overtreding van sociale normen heeft een negatief effect op de sfeer en aantrekkelijkheid in uitgaansgebieden.

Voorzieningen lastig te realiseren

De gemeente Amsterdam heeft daarom de afgelopen jaren meerdere initiatieven opgezet en ondersteunt het aanbieden van meer en betere toiletvoorzieningen in het uitgaansgebied Rembrandtplein. Veel voorzieningen blijken lastig realiseerbaar in de openbare ruimte: verzinkbare toiletten stuiten op kabels onder de grond, ondernemers en bewoners willen geen plaskruis voor de deur en elk weekend mobiele toiletten plaatsen is erg duur.

GreenPee GreenPee

In de zoektocht naar alternatieven stuitte de gemeente op de GreenPee. Een duurzaam en circulair urinoir, met de uitstraling van een plantenbak. In de GreenPee wordt urine opgevangen in een bak met hennepvezel. Na compostering wordt dit een fosfaatrijke meststof, die bijvoorbeeld in de directe omgeving kan worden toegepast om openbaar groen te bemesten.

DSP-groep werd gevraagd de effecten van de GreenPee op een wildplas-hotspot te meten en in kaart te brengen wat er qua proces (van vergunning en beheer tot afstemming met bewoners) komt kijken bij de inzet van een GreenPee in de openbare ruimte.

Resultaten onderzoek gebruik GreenPee

De GreenPee is op verschillende manieren toegepast in het onderzoek. Centraal stond de Schapensteeg, een bekende hotspot voor wildplassen. In en rondom de steeg werden in eerste instantie in totaal drie GreenPee’s geplaatst. Later is ook geëxperimenteerd met het samenvoegen van de GreenPee’s buiten de steeg. In algemene zin leidt de toepassing van de GreenPee’s in en rondom de hotspot tot een halvering van het aantal wildplassers. Van de wildplassers die overblijven, gebruikt een derde de GreenPee verkeerd (bijvoorbeeld door er in de hoek tegenaan te plassen), twee derde ziet de GreenPee niet of heeft andere redenen om toch wild te plassen.

De GreenPee kan dus een bijdrage leveren aan het verminderen van wildplassen op de specifieke hotspot, maar is tegelijkertijd geen middel om wildplassen in de directe omgeving volledig te voorkomen. Eerder onderzoek liet al zien dat daar in de context van een uitgaansgebied meer voor nodig is. Vooral zichtbaarheid, positionering en privacy van faciliteiten zijn dan belangrijke elementen.

Bewoners

Bewoners zien de GreenPee als een aantrekkelijker alternatief dan eerdere opties, maar willen deze echter niet voor hun eigen deur. Daarvoor associeert het object nog te veel met een openbaar toilet. Bewoners zien liever dat dergelijke faciliteiten in de buurt van horeca worden toegepast, aangezien het doorgaans horecaklanten zijn die wildplassen voor hun deur. Over de aandacht voor het problemen en de diverse initiatieven die worden toegepast om het te verminderen zijn bewoners wel tevreden.

Doorontwikkeling

Op basis van de evaluatie zijn diverse aanbevelingen gedaan om zowel de GreenPee zelf als de toepassing ervan in een uitgaansgebied te verbeteren. Net als in eerdere onderzoeken is daarbij naar het type gebruiker en de fysieke context van een uitgaansgebied gekeken.

Recente gedragsexperimenten, monitoren en pilots DSP-groep

DSP-groep deed de afgelopen jaren diverse onderzoeken naar deze positieve gedragsbenadering. Daarnaast zijn we in de praktijk betrokken geweest bij verschillende gedragsexperimenten, monitoren we pilots en adviseren we over de inrichting van uitgaansgebieden. Enkele voorbeelden van recente projecten zijn:

Meer weten over het onderzoek naar de GreenPee of over beïnvloeding van probleemgedrag in uitgaansgebieden?

Bel of mail met Daniel Hofstra. Hij vertelt je er graag meer over.