Het Programmabureau Amsterdam Zuidoost (PBAZO) is een van de grote welzijnsorganisaties die door het stadsdeel Zuidoost gesubsidieerd wordt. De organisatie heeft het beheer over zes buurtcentra in Zuid Oost:

  1. Anansi
  2. Bonte Kraai
  3. Gein
  4. Holendrecht
  5. Kwakoe (Podium ZO!) en
  6. Cultural Business Center NoLIMIT

Naast de subsidie die PBAZO ontvangt, heeft PBAZO inkomsten uit de verhuur van ruimtes in de buurtcentra.

Opzet evaluatie

De evaluatie die DSP-groep uitvoert moet onder meer uitwijzen hoe het huidige beheermodel functioneert. Naast interviews met bestuur, directie en medewerkers van PBAZO wordt gesproken met vertegenwoordigers van het stadsdeel Zuidoost, samenwerkingspartners van PBAZO en gebruikers/bezoekers van de buurtcentra.

Op basis van de onderzoeksbevindingen worden conclusies getrokken over wat goed gaat en minder goed gaat in de taakuitvoering van PBAZO en worden aanbevelingen gedaan over mogelijke verbeteringen.

Meer weten over deze evaluatie of over andere projecten?

Neem dan vrijblijvend contact op met Bram van Dijk. Hij staat je graag te woord.