Uitgaansoverlast

Een gezellig uitgaansgebied met een florerende horeca vormt een aantrekkelijke en gastvrije omgeving voor bezoekers die op zoek zijn naar vertier en vermaak. Helaas gaan recreatieve activiteiten in uitgaansgebieden regelmatig gepaard met geluidsoverlast, vandalisme of vernielingen, baldadigheid, drinken op straat en incidenten op straat.
Met de invoering van het rookverbod in de horeca is het de verwachting dat gemeenten nog meer dan voorheen voor de uitdaging staan gezellig uitgaan te combineren met een toenemend aantal rokers (en omstanders) op straat. Preventieve interventies kunnen helpen problemen te voorkomen of te verminderen.

Samenwerking Universiteit Twente en DSP

Het WODC, op aanvraag van de Directie Veiligheid en Bestuur (DVB) van het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft de Universiteit Twente gevraagd te komen met een voorstel voor onderzoek naar een of meerdere gedragsinterventies op het gebied van uitgaansoverlast. Omdat DSP-groep al veel onderzoek heeft gedaan naar beïnvloeding van mensen in uitgaansgebieden en eerder met de Universiteit Twente samenwerkte, is samenwerking gezocht.

Interventieaanpak

Om de geluidsoverlast het hoofd te bieden, is een interventieaanpak ontwikkeld waarmee geluidsoverlast in uitgaansgebieden kan worden teruggedrongen. Deze aanpak bestaat uit vijf fasen:

  1. een context- en probleemanalyse
  2. het bepalen van doelgedrag
  3. het nader bepalen van probleem- en doelgedragingen
  4.  het ontwikkelen van een specifieke, contextgerichte gedragsinterventie
  5. de implementatie en monitoring van eventuele effecten.

Casus Smedestraat in Haarlem

De eerste vier fasen zijn uitgewerkt aan de hand van een casus, namelijk het uitgaansgebied in de Smedestraat in Haarlem. In het rapport worden de uitkomsten van dit onderzoek op een rij gezet.

Uitgaansgebieden gezocht
In de nabije toekomst willen wij de ontwikkelde interventies daadwerkelijk gaan inzetten en testen. Wij – onderzoekers van DSP en TU – zijn daarom op zoek naar gemeenten met een uitgaansgebied, bij voorkeur in een gebied waar woon- en horecafunctie samenkomen. Het doel van de interventie is geluidsoverlast veroorzaakt door uitgaanspubliek te absorberen en te reduceren door de inzet van een combinatie van geluidsabsorberende materialen en gedragsbeïnvloeding. Bent u nieuwsgierig? Neem dan contact op met de projectleider van DSP, Manja Abraham.

Meer informatie over dit project?

Neem gerust contact op met Manja Abraham. Ze staat je graag te woord.