Nederland kent steeds meer mantelzorgers nu mensen langer thuis wonen en de vergrijzing steeds zichtbaarder wordt. Ouderen wonen inmiddels tot op hoge leeftijd thuis en dat vergt veel van mantelzorgers (partners, kinderen). Als mantelzorgers er even tussenuit willen of moeten worden opgenomen in het ziekenhuis, ontstaat er een probleem. Daarvoor is Logeerzorg ontwikkeld.

Wat is logeerzorg?

Logeerzorg is vervangende mantelzorg. Het gaat om een tijdelijk verblijf voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben om hiermee hun mantelzorgers te ontlasten. Logeerzorg is uiterst actueel in een tijd waarin de vraag naar zorg als gevolg van vergrijzing steeds verder toeneemt en de druk op mantelzorgers ook. Vanuit de Tweede Kamer bestaat de wens om logeerzorg in zoveel mogelijk regio’s beschikbaar te stellen.

Handreiking voor organiseren van logeerzorg

Op verzoek van het Ministerie van VWS en in samenspraak met VNG, ZN en het veld heeft DSP de handreiking logeerzorg opgesteld. De handreiking logeerzorg geeft antwoord op de meest gestelde vragen over de organisatie en financiering van logeerzorg voor ouderen.

Er leven veel vragen over logeerzorg bij zowel gemeenten als bij zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders. Dit zijn vaak praktische vragen over het opzetten van logeerzorg, zoals: ‘Wat is nodig om logeerzorg te organiseren, welke partijen moeten worden betrokken, welke afspraken moeten worden gemaakt, wie financiert logeerzorg, waar moet je allemaal aan denken en welke stappen zet je?’ De handreiking logeerzorg geeft antwoord  op de 26 meest gestelde vragen.

Doel van de handreiking

Met behulp van voorbeelden uit de praktijk laat de handreiking zien wat mogelijkheden zijn om logeerzorg te organiseren en te financieren en welke overwegingen hierbij een rol spelen. De handreiking is geen blauwdruk of advies, maar een inspiratiedocument en een hulpmiddel, gevormd door ervaringen van andere gemeenten. De handreiking is geschreven voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren maar is zeker ook relevant voor zorgaanbieders en andere organisaties en medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van logeerzorg.

Wil je meer weten over de handreiking of over logeerzorg?

Bel of mail dan met Christel Scholten. Ze staat je graag te woord.