Het Verdrag van Faro

Demissionair minister van Engelshoven stuurde op 11 februari een brief aan de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor de invoering van het Verdrag van Faro in Nederland. Het Verdrag (Raad van Europa) richt zich op een brede benadering van erfgoed, biedt ruimte voor bottom-up erfgoedparticipatie door erfgoedgemeenschappen en benadrukt de sociale waarde van erfgoed.

De minister stelt in haar kamerbrief dat ze het ‘van belang vindt dat de uitgangspunten van het Verdrag meer bekendheid en uitwerking krijgen’. DSP-groep heeft sinds september 2019 onderzoek verricht naar de betekenis van Faro voor de Nederlandse erfgoedpraktijk en het Nederlandse erfgoedbeleid. Daarbij stond de vraag centraal wat de kansen en gevolgen kunnen zijn van de ondertekening en invoering van het Verdrag. Het rapport ‘Cultureel erfgoed voor en met iedereen’ is als bijlage van de brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Ingrid van Engelshoven
Ingrid van Engelshoven

"Het is van belang dat de uitgangspunten van het Verdrag meer bekendheid en uitwerking krijgen".

Let’s go Faro!

Voor onderbouwing van het advies vergeleek DSP de ondertekening en invoering van het Verdrag in andere landen, bracht de beleidsimplicaties in kaart, onderzocht bestaande Faro-praktijken en beschreef op basis hiervan de belangrijkste lessen. Binnenkort publiceren we op onze website een reeks thema-artikelen die te maken hebben met deze verschillende facetten van het Verdrag. Want hoe creëer je ruimte voor dergelijke erfgoedparticipatie binnen beleid? Wat betekent ratificering voor de rol van de erfgoedprofessional? Wat behelst die sociale waarde van erfgoed, en hoe zet je hier gericht op in? Wij nemen je hierin mee: let’s go Faro!

Kamerbrief en rapport

De Kamerbrief van de minister en de bijbehorende rapportages vind je op de website van de Rijksoverheid. Hieronder kun je meteen het DSP-rapport ‘Cultureel erfgoed voor en met iedereen’ lezen.

Meer weten over het Verdrag van Faro of over ons onderzoek?

Bel of mail dan met Annelies van der Horst. Zij staat je graag te woord.