Onderwijsachterstanden door coronacrisis

In opdracht van het ministerie van OCW ondersteunen wij samen met Sardes, Oberon, CED-groep en CAOP kleine gemeenten bij het inhalen van achterstanden (in de breedste zin van het woord) die leerlingen hebben opgelopen door de coronacrisis. In samenwerking met gemeente, schoolbesturen en maatschappelijke partners gaan we op zoek naar praktische oplossingen voor leerlingen die een steun(tje) in de rug nodig hebben.

Ondersteuning door team van experts

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) vraagt veel van kleinere gemeenten (<40.000 inwoners). Werk jij bij zo’n gemeente en is er sprake van bovengemiddelde onderwijsachterstanden? Een team van experts staat klaar om je te ondersteunen bij de uitvoering van het NPO.

Sardes, Oberon, CED-Groep, DSP-Groep en CAOP hebben in opdracht van het ministerie van OCW de handen ineen geslagen om kleine gemeenten te ondersteunen bij het inhalen van achterstanden op scholen die ontstaan zijn door de coronacrisis.

Soort ondersteuning

U kunt denken aan ondersteuning bij:

  • Het neerzetten van een lokale overlegstructuur of het in de steigers zetten van lokale coalities.
  • Het ontwikkelen van een pakket aan maatregelen om de achterstanden van leerlingen in te lopen.
  • Het onderzoeken van de gezamenlijke ambitie en oplossingen bieden voor knelpunten in de samenwerking.
  • De ontwikkeling van een lokale of regionale (educatieve/jeugd) agenda, eventueel in verbinding met het samenwerkingsverband passend onderwijs of andere overlegstructuren.
  • Het begeleiden van werkgroepen op inhoudelijke thema’s, zoals zomerscholen, leesbevordering van 0 tot 23 jaar, participatie of het versterken van overgangsmomenten.
  • Het leggen van de verbinding tussen procesmatige aspecten, waaronder samenwerking, en het inlopen van coronagerelateerde leer- en ontwikkelvertragingen.

Wij stellen onze inhoudelijke expertise beschikbaar om gemeenten kosteloos te helpen bij het maken, verder uitwerken, uitvoeren of evalueren van plannen. De ondersteuning is op maat en sluit zowel qua inhoud, vorm als intensiteit aan bij jouw vraag.

Hulpvraag via contactformulier

Kun je wel wat extra hulp van onze experts gebruiken? Neem dan contact met ons op via dit formulier 👉 https://sardes.survalyzer.eu/uidzliybmi?l=nl Wij gaan direct met je vraag aan de slag!

Meer informatie over het project is hier te vinden.

Meer weten over het het aanbod van steun bij het inhalen van leerachterstanden?

Neem dan contact op met Paul Duijvestijn. Hij vertelt je er graag meer over.