Sinds 2020 kunnen mantelzorgers en professionals in de gemeente Rotterdam voor vragen en advies 24 uur per dag bij een gratis telefoonnummer terecht: Mantelfoon. DSP-groep heeft in het najaar van 2020 de mate van tevredenheid onder de ketenpartners over Mantelfoon onderzocht in opdracht van gemeente Rotterdam en uitvoerder Wmo Radar.

Partnertevredenheidsonderzoek

Voor het onderzoek interviewden wij 30 ketenpartners over hun ervaringen met Mantelfoon. We spraken over de bekendheid en de waardering van de dienst, en brachten vervolgens aandachtspunten voor de toekomst in kaart.

Een luisterend oor

Het onderzoek maakte inzichtelijk dat de ketenpartners over het algemeen zeer zijn te spreken over Mantelfoon. Vooral de functie van luisterend oor voor mantelzorgers vinden zij erg belangrijk. Mantelzorgers hebben een chronisch tekort aan tijd, dus het is voor hen waardevol dat er te allen tijde een plek is waar zij terecht kunnen met vragen. Ook wordt de potentie om het Rotterdamse zorgveld meer met elkaar in verbinding te brengen benadrukt.

Mantelfoon als spin-in-het-web

Mantelfoon is in het leven geroepen om de stedelijke organisatie van mantelzorgondersteuning in Rotterdam te optimaliseren. Mantelfoon functioneert als spin-in-het-web door samen te werken met zo’n 45 verschillende ketenpartners uit het Rotterdamse zorgveld, zoals welzijnspartijen, wijkteams, huisartsen/praktijkondersteuners, en mantelzorgmakelaars. Mantelzorgers en professionals kunnen bij Mantelfoon terecht voor een hulpvraag. Zij worden afhankelijk van de vraag via de telefooncentrale aan elkaar gekoppeld.

Tijd nodig om te groeien

Ten tijde van het onderzoek was Mantelfoon slechts een half jaar in werking, de ervaringen van ketenpartners waren nog beperkt. Eén van de conclusies is dan ook: Mantelfoon heeft tijd nodig om te groeien. Na verloop van tijd zal zo de bekendheid van de dienst onder professionals én mantelzorgers, en daarmee ook het aantal hulpvragen en de mate van samenwerking met ketenpartners toenemen.

Vooruitblik

In een later stadium wordt het op deze manier mogelijk om nog gerichter uitspraken te doen over tevredenheid onder ketenpartners, en daarmee adviezen op te stellen ter verbetering van de dienst en onderlinge samenwerking. Later dit jaar herhalen we daarom het traject. Daarnaast voeren in het voorjaar van 2021 ook onderzoek uit naar de klanttevredenheid onder mantelzorgers.

Mantelfoon Rotterdam

U kunt meer lezen over Mantelfoon Rotterdam op www.mantelfoon.nl.
Het telefoonnummer is: 0800 777 33 33

Meer weten over het partnertevredenheidsonderzoek van Mantelfoon Rotterdam?

Bel of mail dan met Mia Dieters. Zij staat je graag te woord.