Asielzoekers uit veilige landen

In dit onderzoek is de beleidslogica van de maatregelen gericht op asielzoekers uit veilige landen onderzocht en gekeken naar de ontwikkeling van de instroom en het vertrek van deze groep asielzoekers in de periode 2013-2018, waarbij in 2018 is gekeken naar het eerste half jaar. Door ook de instroom-en vertrekcijfers van asielzoekers uit veilige landen van voor 2016 mee te nemen in de analyse is het mogelijk inzicht te geven in de instroom en het vertrek van deze groep asielzoekers voor en na de invoering van de maatregelen.

De volgende vragen stonden centraal in dit onderzoek:

  1. Welke maatregelen gericht op asielzoekers uit veilige landen zijn genomen en welke doelen werden hiermee beoogd?
  2. Hoe zijn die maatregelen uitgevoerd?
  3. In hoeverre is het aannemelijk dat deze maatregelen invloed hebben gehad op de instroom en het vertrek van deze groep asielzoekers – en dat de maatregelen hebben bijgedragen aan de vier doelen genoemd in de Kamerbrief van 17 november 2016?

Onderzoekers

Het onderzoek is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) uitgevoerd door DSP-groep in samenwerking met Prof. dr. Han Entzinger, emeritus hoogleraar Migratie- en Integratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Han Entzinger heeft DSP-groep inhoudelijk geadviseerd en bijgedragen aan de werksessie, georganiseerd als onderdeel van dit onderzoek. DSP-groep heeft de interviews gehouden, de instroom- en vertrekcijfers geanalyseerd, de analyse van de data uitgevoerd en de rapportage gemaakt.

Meer informatie?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Wendy Buysse. Zij vertelt u er graag meer over.