Manifest: Laat alle jongeren meedoen!

Het manifest: Laat alle jongeren meedoen! pleit voor meer inzet van kinder- en jongerenwerk om kinderen en jongeren te ondersteunen bij hun ontwikkeling, talenten en participatie. Leden van Sociaal Werk Nederland kunnen het manifest gebruiken in het gesprek met de gemeente om de positie van het kinder- en jongerenwerk te versterken. Het manifest laat zien waarom kinderen en jongeren soms een steuntje in de rug nodig hebben, laagdrempelig en zonder wachtlijsten. De samenwerking met veiligheid, zorg en onderwijs is daarvoor onmisbaar.

Hoe is dit Manifest tot stand gekomen?

In opdracht van Sociaal Werk Nederland zijn we aan deze mooie opdracht begonnen. We zijn gestart met literatuuronderzoek. Vervolgens hebben we contact met experts gehad (zoals met HvA Youth Spot) en interviews gehouden met wethouders, jongerenwerkers en een docent van de HvA.

Vervolgens hebben we samen met Sociaal Werk Nederland een expertsessie gehouden, de ‘haardvuursessie kinder- en jongerenwerk’. In deze sessie werd de input van verschillende experts en professionals in het kinder- en jongerenwerk opgehaald, om te kunnen verwerken in het Manifest. De tekst van het Manifest is vervolgens geschreven door adviseurs Renée Beune en Mensje van Puffelen van DSP-groep en met de hulp van vormgeving en informatieve filmpjes tot een mooi eindproduct gemaakt.

Uitreiking Manifest

Op donderdag 28 september 2023 is tijdens de landelijke dag van het kinder- en jongerenwerk in popodium Hedon in Zwolle uit handen van Lex Staal, bestuurder Sociaal Werk Nederland, het manifest uitgereikt aan wethouder Michiel van Willigen van Zwolle.

Belangrijkste aanbevelingen

  • Erken de bijdrage en werkwijze van jongerenwerk en verschaf voldoende budget.
  • Een goed samenspel tussen jongerenwerk en jeugdzorg kan een gunstige uitwerking hebben op de lange wachtlijsten in de jeugdzorg.
  • Meer jongerenwerkers.
  • Kinderwerk vraagt om een prominentere plek in jeugdbeleid.
  • Benut ook het potentieel van vrijwillig kinder- en jongerenwerk.
  • Stimuleer (aanstaande) studenten om het jongerenwerk in te gaan.
  • Onderhoud de kennis en kunde van jongerenwerkers.

Om alle jongeren mee te laten doen en dus gelijke kansen te creëren, is een duidelijk beleid, met een stevige en duidelijke rol voor kinder- en jongerenwerk, cruciaal!

Klik op de illustratie hieronder om naar het Manifest te gaan.

Manifest laat alle jongeren meedoen

 

Samenwerkingspartners uitwerking Manifest

Belangrijke samenwerkingspartners voor het flitsende eindresultaat: filmmaker Youssef Aabich van R-Newt en grafisch vormgever Menno Vermeulen van 9meter.

Meer weten over het Manifest?

Neem dan contact op met Renée Beune of Mensje van Puffelen. Ze vertellen je er graag meer over.