DSP-groep ontwikkelde in 2013 een simpel instrument dat evenementorganisatoren, maar ook beleidsmakers, helpt om op systematische en doelgerichte wijze invulling te geven aan het creëren van de maatschappelijke spin-off van hun sportevenement. Het resultaat was de checklist en het handboek ‘Meer halen uit sportevenementen. Nu, drie jaar later, vraagt de netwerkorganisatie DSP-groep een onderzoek uit te voeren naar de doorontwikkeling van de instrumenten.

Het doel van de doorontwikkeling van het handboek en de checklist is om de gebruikswaarde en het gebruiksgemak van het instrumentarium te vergroten. Om daarmee zoveel mogelijk evenementenorganisatoren en beleidsmakers te ondersteunen voor een optimaal maatschappelijk rendement van sportevenementen. Hoe worden de instrumenten gebruikt? Waar sluiten zij aan en waar niet? En welke verbeteringen zijn mogelijk om het gebruik te optimaliseren?

2016 - Robert Lagendijk-7013

Meer halen uit sportevenementen

Het instrumentarium ‘Meer halen uit sportevenementen’ bestaat uit een checklist als basis en een handboek als naslagwerk. De checklist bevat de belangrijkste vragen die beantwoord moeten worden. Over bijvoorbeeld doel en doelgroep, activiteiten, samenwerkingspartners en evaluatie. Daarachter ligt een handboek waarin alle achtergrondinformatie bij de vragen van de checklist te vinden is. Het is een verzameling van theorie, onderzoek en praktijkvoorbeelden. De instrumenten helpen evenementenorganisatoren om stap voor stap op systematische en doelgerichte wijze invulling te geven aan het creëren van een maatschappelijke spin-off van hun sportevenement.

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Ineke! Zij vertelt je graag meer.