Meldpunt verward gedrag

Wanneer professionals in de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude te maken krijgen met een inwoner die verward gedrag vertoont, kunnen zij sinds november 2019 contact opnemen met het Meldpunt verward gedrag. Het gaat om professionals uit verschillende domeinen die werkzaam zijn bij onder andere de politie, de woningcorporatie of bemoeizorg. Binnen het Meldpunt geven de verbindingsfunctionarissen advies als de professional vastloopt met een casus en pakken de verbindingsfunctionarissen de casus op als dat nodig is.

De gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude wilden met het oog op de doorontwikkeling van het Meldpunt inzicht in de (kosten)effectiviteit en de meerwaarde van het Meldpunt voor haar partners en voor de gemeenten zelf. De gemeenten vroegen DSP-groep een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) op te stellen.

 Voorbeeldcasussen

Samen met de vijf kernpartners (de GGZ, politie, woningcorporaties, bemoeizorg en de verslavingszorg) zijn verschillende scenario’s opgesteld aan de hand van bestaande voorbeeldcasussen. We brachten de kwalitatieve meerwaarde in beeld door zaken als ontzorging van de ketenpartners, de waardering van cliënten en de-escalatie van situaties. Ook verduidelijkten we de de kwantitatieve meerwaarde in termen van tijd en geld (MKBA).

Het Meldpunt is van meerwaarde en kosten worden voorkomen 

Het Meldpunt zorgt ervoor dat inwoners met verward gedrag beter en sneller worden geholpen, dat casussen de-escaleren en de samenwerking tussen ketenpartners verbetert. Daarnaast worden kernpartners ontlast en is er meer coördinatie in de keten. Bovendien is er sprake van financiële meerwaarde in euro’s. De aankomende periode wordt het Meldpunt voortgezet en wordt de samenwerking met GGZ-aanbieder Pro Persona geïntensiveerd.

Wil je meer weten over dit project?

Bel of mail dan met Iris Struick. Ze staat je graag te woord.