Positieve sportcultuur

Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten en bewegen, zo stelt het Nationaal Sportakkoord. Een breed gedeelde ambitie binnen de sport is dat iedereen overal in Nederland met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan sporten. Dat lijkt zo vanzelfsprekend, maar in de praktijk vraagt het aandacht van vele betrokkenen: van sportbonden en gemeenten tot sportclubs, ouders en verzorgers. Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat iedereen – ongeacht leeftijd, sekse, afkomst, seksuele geaardheid, talenten enz. –zich welkom voelt binnen de sport. Gezamenlijk kunnen we uitsluiting en discriminatie tegengaan. En gezamenlijk kunnen we misstanden op en om het sportveld voorkomen.

Lokaal beleid

Gelukkig is er de laatste jaren toenemende aandacht voor een positieve sportcultuur vanuit lokaal beleid. Het programma Veilig Sportklimaat heeft daar van 2011 tot 2018 een belangrijke bijdrage aan geleverd. Het oorspronkelijke actieplan had als doel het voorkomen van excessen, maar in de loop der jaren zijn de ambities verbreed. Nadrukkelijker dan ooit gaat het om een plezierige en veilige sport voor iedereen.

Rol gemeenten

Gemeenten spelen een belangrijke rol binnen het deelakkoord Positieve Sportcultuur van het Nationaal Sportakkoord. Een van de ambities is dat gemeenten samen met verenigingen een ondergrens stellen voor een positieve sportcultuur en daarop waar nodig handhaven. Bovendien is het belangrijk dat gemeenten het thema bewust onder de aandacht brengen bij clubs en de sport op een positieve manier stimuleren.

Handreiking en checklist

Maar waar te beginnen? Hoe ga je als gemeente concreet aan de slag met het bevorderen van een positieve sportcultuur en wat is er beschikbaar aan producten, diensten en kennis? Deze gemeentelijke handreiking biedt hierbij ondersteuning. De afgelopen jaren is er in veel gemeenten ervaring opgedaan met het thema Positieve Sportcultuur. Die ervaringen, tools, producten en ondersteuningsmogelijkheden worden in deze handreiking gebundeld. Daarnaast introduceren we een aantal stappen die kunnen helpen om als gemeente met dit thema aan de slag te gaan: de Checklist Gemeentelijke Positieve Sportcultuur, kortweg Checklist GPS.

Download hier de handreiking inclusief checklist voor gemeenten

Meer weten over deze handreiking?

Neem dan contact op met Emma Poelman. Zij vertelt je er graag meer over.