Sporten na schooltijd: school als plek om kinderen te bereiken en te activeren

Sport Vlaanderen, onderdeel van de Vlaamse overheid, ondersteunt de komende jaren naschoolse sportprojecten. Inmiddels zijn er 26 proefprojecten van start gegaan in verschillende gemeenten. Sport is immers belangrijk voor de motorische, sociale en mentale ontwikkeling van de jeugd. En scholen spelen hierin een cruciale motiverende en activerende rol.

Doel van het onderzoek

Sport Vlaanderen heeft DSP opdracht verleend om de 26 naschoolse sportprojecten te volgen door middel van onderzoek. Doel van het onderzoek is het identificeren van de verschillende organisatievormen en samenwerkingsverbanden voor naschoolse sportprojecten en hun efficiëntie en effectiviteit. Het onderzoek loopt van januari 2019 tot medio zomer 2020.

Op zoek naar een typologie: wat werkt in welke context?

DSP volgt de proefprojecten van begin tot eind. Op die manier krijgen we bottom-up inzicht in de verscheidenheid, ontwikkeling, effectiviteit en hefbomen en hinderpalen van de lokale initiatieven, vernieuwende praktijken en samenwerkingsverbanden. Uiteindelijk levert dit een typologie op die duidelijk maakt welke invulling werkt en passend is in welke context en welke resultaten en effecten daarbij verwacht mogen worden.

Interactief ontwikkelen en van elkaar leren

De typologie ontwikkelen we interactief, samen met alle betrokkenen in lerende netwerken. Zij kunnen immers uit eerste hand aangeven wat wel en niet werkt, in welke situatie en waarom. Door deze dialoog al vroeg in het onderzoekstraject op gang te brengen, worden de betrokkenen gevoed én uitgedaagd om hun keuzes te expliciteren en onderbouwen. We gebruiken hierbij methoden die het leren van elkaar bevorderen. Ook hebben we aandacht voor de leerlingen die al dan niet meedoen aan de naschoolse sportactiviteiten. Tussentijdse resultaten koppelen we terug aan de betrokkenen, zodat ze gebruikt kunnen worden voor de verdere ontwikkeling van de lokale projecten in het tweede schooljaar.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Paul Duijvestijn. Hij vertelt je er graag meer over.