De gemeente Eindhoven is toe aan een herijking van het integraal veiligheidsbeleid. Hoe bepaal je als gemeente je prioriteiten en welke trends worden er landelijk gezien? DSP-Groep adviseert in dit proces bij het boven tafel halen van wat er als belangrijke speerpunten worden gezien voor de periode 2014-2017. Terugkijkend op de periode 2010-2013 is de gemeente Eindhoven uiteraard ook nieuwsgierig of de gestelde doelen zijn behaald.

DSP-Groep onderzoekt de behaalde resultaten, de implementatie van de maatregelen en deelt daarnaast de wetenschappelijke kennis van maatregelen die werken.  Daaruit volgt een advies over maatregelen die tot op heden geen deel uitmaakten van het veiligheidsbeleid, terwijl deze volgens de  wetenschap wel effectief zijn. De gemeente Eindhoven gebruikt dit onderzoek als input voor het integraal veiligheidsbeleid 2014-2017.

Paul van Egmond
Paul van Egmond Senior consultant

Als alles prioriteit heeft, krijgt niets echt prioriteit. Dat is volgens de meeste betrokkenen de belangrijkste les die geleerd moet worden uit de huidige negen prioriteiten.

Focus in prioriteiten

Het belangrijkste advies voor de gemeente Eindhoven, dat voortkomt uit het onderzoek, is om met name meer focus aan te brengen in de prioriteiten en het onderscheid te maken tussen thema’s en prioriteiten. Daarnaast wordt  benoemd dat meer dan enkel de genoemde prioriteiten belangrijk zijn in de aanpak van veiligheid, maar dit soms overlapt in elk thema, denk hierbij aan veiligheidsbeleving.

DSP-Groep presenteerde de gemeenteraadsleden het advies. Zij beraden zich op de definitief op te nemen prioriteiten in het integraal veiligheidsbeleid.

Veiligheidsbeleid

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Paul van Egmond. Hij staat u graag te woord.