Ondermijning in de Gelderse sport

De Gelderse samenleving wordt in toenemende mate geconfronteerd met ondermijnende criminaliteit: criminele activiteiten waarbij legale structuren worden misbruikt en waardoor de fundamenten van de samenleving worden aangetast. Ook de sportsector is vatbaar voor criminele inmenging. Zo komt uit het Rode draden beeld van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland naar voren dat er in Gelderland signalen bekend zijn van het sponsoren van sportverenigingen met vermoedelijk crimineel geld. Daarnaast baren verontrustende berichten in de media over matchfixing en fraude in de sport de provincie Gelderland zorgen. Dat heeft ertoe geleid dat ondermijning in de sport expliciet als thema is opgenomen in het provinciale coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ (2019-2023).

Onderzoek DSP-groep

Een eerste stap vormt de rapportage van het verkennend onderzoek dat DSP-groep in Gelderland uitvoerde in de tweede helft van 2020.
De centrale onderzoeksvraag luidt: “Waar liggen de belangrijkste ondermijningsrisico’s in de Gelderse sportsector en welke rol kan de provincie op zich nemen om die risico’s tegen te gaan?”

Een sportbestuurder

“Je gaat het pas zien als je er meer op gaat letten. Dat gebeurt nu nog niet, maar is wel belangrijk. We moeten het signaal afgeven dat we de sportsector zuiver willen houden.”

Ideeën en acties

Het onderzoek maakt duidelijk dat het thema ondermijning in de sport niet de hoogste prioriteit heeft. Het ontbreekt aan een gevoel van urgentie omdat de omvang van het probleem zich niet goed laat vangen. Om toch een volgende stap te zetten heeft DSP in vier gemeenten werksessies gehouden met betrokkenen vanuit zowel de sport- als veiligheidshoek. Dat leidde tot tal van concrete ideeën en acties om criminele inmenging in  de sport aan te pakken en te voorkomen.

Meer weten over het onderzoek naar ondermijning in de Gelderse sport?

Neem dan contact op met Paul Duijvestijn of Nynke Piepers. Zij vertellen je er graag meer over.