DSP-groep onderzoekt hoe de praktijkgedeelten van de opleiding voor specialistisch verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel (de zogeheten FZO-beroepen) in een regio in Nederland zijn georganiseerd. Daarmee inventariseren we hoe de opleidingscapaciteit kan worden vergroot. Zo kunnen verwachtte tekorten op de arbeidsmarkt worden teruggedrongen.

Opleidingscapaciteit specialistisch verpleegkundigen

Vier ziekenhuizen in de regio hebben behoefte aan inzicht in de organisatie van het praktijkgedeelte van de beroepsopleidingen voor specialistisch verpleegkundigen en medisch personeel in de regio. De aanleiding is dat de instroom of de beschikbare opleidingscapaciteit bij die beroepen in de regio achterblijft bij het benodigde aantal nieuwe medewerkers. We maken voor hen als het ware een foto van de huidige situatie, met focus op vier beroepen:

  1. Operatieassistenten
  2. Anesthesiemedewerker
  3. IC-verpleegkundigen
  4. Dialyseverpleegkundigen.

Samen met de ziekenhuizen maken we inzichtelijk hoe de opleidingen georganiseerd zijn en waarom dat zo gebeurt. En wat er eventueel anders of beter kan om de opleidingscapaciteit qua instroom, opleidingsplaatsen en rendement te verhogen.

Opzet onderzoek DSP

Data-analyse opleidingen per ziekenhuis

Per ziekenhuis maken we een data-analyse van de precieze instroom in de opleidingen, het aantal opleidingsplaatsen en het aandeel afgestudeerden (het zogenaamde opleidingsrendement).
We verkennen per ziekenhuis hoe de praktijkopleiding precies is ingericht, welke keuzen zijn gemaakt en waarom. Dat doen we op basis van deskresearch, aangevuld met interviews met leerhuismanagers en hun collega’s die verantwoordelijk zijn voor de opleidingen.

Groepsgesprekken medewerkers opleidingen

In groepsgesprekken met medewerkers die deelnemen aan de opleidingen inventariseren we hun ervaringen met de opleiding, hun verwachtingen en de huidige praktijk. Verder leggen we ze voor wat zij goed vinden gaan en wat eventueel beter kan.

Interviews betrokken afdelingen

In interviews met de betrokken afdelingen van de vier ziekenhuizen analyseren we de organisatie van de opleiding en stellen we de vraag wat er volgens hen nodig is de opleidingscapaciteit verder te optimaliseren.

Duiding sessies

Tenslotte organiseren we zogenaamde duiding sessies waarin we de gevonden patronen en knelpunten duiden en samen nadenken over verbeterplannen.

Resultaat onderzoek

Het onderzoek levert concrete aanbevelingen op om de instroom en beschikbare opleidingscapaciteit van verpleegkundigen in specialistische beroepen en medisch ondersteunend personeel te verbeteren.

Wil je meer weten over dit project?

Bel of mail dan Tjisse Bosch. Hij staat je graag te woord.