Preventie met Gezag

Om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden of daar verder in afglijden, wil de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) de doelgroep in kwetsbare wijken meer perspectief en veerkracht bieden. Zij wil dit doen door de voedingsbodem voor criminaliteit weg te nemen en weerbaarheid te vergroten. Naast kansen bieden – en jongeren te stimuleren deze kansen te pakken – is het ook belangrijk om grenzen te stellen. Door te investeren in meer zichtbaar formeel gezag in kwetsbare wijken en afspraken met justitiële organisaties in de wijk, is er een duidelijke stok achter de deur die leidt tot preventie met gezag.

16 geprioriteerde gebieden in 15 gemeenten

Op advies van het Strategisch Beraad Ondermijning heeft de minister van JenV besloten te starten in de 16 gebieden (in 15 gemeenten) die geprioriteerd zijn in het kader van het rijksbrede Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid van BZK. In deze gebieden stapelt de problematiek zich op en daarmee groeit de voedingsbodem voor (georganiseerde en ondermijnende) (jeugd)criminaliteit, oftewel jonge aanwas. De gemeenten Den Haag en Lelystad behoren tot deze eerste selectie voor het verkrijgen van een deel van de middelen voor ‘Preventie met gezag’.

Ondersteuning door DSP

DSP heeft beide gemeenten ondersteund bij het opstellen van de probleemanalyse, het bevragen en committeren van alle ketenpartners en het opstellen van het plan van aanpak Preventie met Gezag volgens het beoordelingskader van JenV. Eind september 2022 hebben beide gemeenten deze plannen bij JenV aangeleverd en de middelen zijn toegekend.

Monitoring en evaluatie

Een belangrijk onderdeel en voorwaarde van het integrale plan van aanpak is het opzetten van een goede monitoring en evaluatie systematiek. De plannen beslaan een periode van 10 jaar. De middelen worden om te beginnen toegekend voor 4 jaar. Na 3 jaar wordt met een landelijke evaluatie gekeken naar de voortgang, opbrengst en borging van de aanpakken. De lokale monitoring en evaluatie vormen daarvoor de input. Op basis van de uitkomsten worden plannen bijgesteld en opnieuw kritisch gekeken naar de benodigde middelen. DSP heeft veel ervaring en expertise t.a.v. monitoring en evaluatie.

Meer weten over onze ondersteuning bij Preventie met Gezag?

Neem dan contact op met Noortje Dickhoff, Tjisse Bosch of Manja Abraham. Ze vertellen je er graag meer over.