Proeftuin EPA-aanpak zorg- en veiligheidshuizen

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid doet DSP de landelijke monitoring van een proeftuin van acht zorg- en veiligheidshuizen. Deze zorg- en veiligheidshuizen zijn met subsidie van het ministerie aan de slag gegaan met de aanpak van de EPA-doelgroep.

Ernstig psychische aandoening

De term EPA staat voor ‘ernstige psychische aandoening’ maar wordt ook vaak gebruikt als verzamelterm voor personen die vanwege hun psychiatrische aandoening een vergrote kans hebben op gewelddadig (overlastgevend) gedrag. De maatschappelijk impact van onrusten door personen met verward gedrag is groot en daarom is het relevant om een gerichte aanpak voor deze doelgroep op te zetten.

DSP kijkt mee naar de resultaten van de pilots en zorgt ervoor dat de opgedane kennis beschikbaar komt voor alle zorg-en veiligheidshuizen in Nederland.

Meer weten over de monitoring van de EPA-aanpak?

Bel of mail dan met Annelijn Remmelink of Oberon Nauta. Zij vertellen je graag meer.