Nederland is een van de koplopers in de wereld als het gaat om dementieonderzoek. We voeren niet alleen veel – maar  ook hoogwaardig – dementieonderzoek uit dat internationaal waardering geniet. Dat wordt gestimuleerd door onder andere financiering vanuit het Ministerie van VWS, onder uitvoering van ZonMw.
ZonMw stimuleert samenwerking via multidisciplinaire samenwerkingsverbanden (onderzoeksconsortia) voor specifieke thema’s.

Vooraf nadenken over kennisbenutting dementieonderzoek

Belangrijk bij al dit dementieonderzoek is de kennisbenutting daarvan: hoe maak je gebruik van de resultaten van het dementieonderzoek, hoe zorg je ervoor dat de praktijk evidenced based werkt en omgekeerd, dat het onderzoek (ook) praktijkvragen meeneemt? Hoe wisselen onderzoeksconsortia onderling hun (fundamentele onderzoeks-) bevindingen uit? Hoe worden onderzoeksresultaten getoetst en geïmplementeerd in de praktijk? Over kennisbenutting moet voorafgaand aan het onderzoeksprogramma dementie al nagedacht worden, te meer omdat er heel veel partijen betrokken moeten zijn bij kennisbenutting. Denk aan mensen met dementie en hun naasten, zorgprofessionals in verpleeghuizen en thuiszorg, opleiders en onderwijsinstellingen (van MBO tot universiteit), onderzoekers, bedrijfsleven, fondsen, kennisinstituten en belangenbehartigers.

Werkpakket Kennisbenutting

Daarom heeft ZonMw bij het nieuwe onderzoeksprogramma Dementie een apart Werkpakket Kennisbenutting opgezet. DSP-groep voerde in opdracht van ZonMw een verkenning uit en adviseerde over de inrichting van het programma. Vragen daarbij waren onder meer:
Hoe kan kennisbenutting in de praktijk zo optimaal mogelijk plaatsvinden, wat zijn wenselijke samenwerkingsvormen, waar moet de focus liggen de komende jaren, en hoe kan optimale kennisuitwisseling plaatsvinden zowel binnen en buiten Nederland. In een uitgebreide deskresearch, een grote interviewronde onder alle mogelijke stakeholders in het dementieveld en in werksessies met subgroepen uit het veld, haalde DSP-groep belangrijke bouwstenen op voor – en bracht advies uit aan –  ZonMw voor het door hen te schrijven Werkpakket 6, getiteld ‘Valorisatie; integratie onderzoek, onderwijs en zorg’.

Meer lezen?

Lees meer over het onderzoeksprogramma Kennisbenutting op de website van ZonMw.

Oproep ZonMw

ZonMw nodigt het dementieveld uit om gezamenlijk een subsidieaanvraag in te dienen voor een overkoepelend en coördinerend consortium.
Subsidieoproep voor samenwerkingsverband rondom kennisdeling binnen het dementieveld geopend – ZonMw.

Meer weten over kennisbenutting en Dementie-onderzoek ?

Neem dan contact op met Christel Scholten. Ze vertelt je graag meer.