Namens diverse jeugdhulpaanbieders in de regio Rotterdam-Rijnmond diende FlexusJeugdplein bij het FCB een plan in voor het ontwikkelen van een Leerhuis voor (permanente) scholing, training en deskundigheidsbevordering van wijkteamprofessionals. Met het plan bundelen de aanbieders in deze regio hun inspanningen op het gebied scholing. Belangrijke focus daarbij is om profiel en competenties van de wijkteamprofessionals goed te laten aansluiten bij de wensen van de gemeenten en de vraag van de samenleving.

Het FCB honoreerde het plan en zo kon men een projectleider aanstellen om het Leerhuis daadwerkelijk gestalte te geven. DSP-groep leverde de projectleider: Lenneke Wolswinkel, zelfstandig adviseur uit de flexpool van DSP-groep. Karin Schaafsma is vanuit DSP-groep haar ‘schaduwadviseur’ – sparring partner en meedenker in het proces. “Een dergelijk samenspel zorgt ervoor dat we de kennis van Lenneke en die van DSP-groep goed bundelen. Dat is voor de opdrachtgever waardevol, maar ook steeds weer interessant voor onszelf”.

Karin, wat maakt deze opdracht interessant?

“In de wijkteams zijn verschillende disciplines samen gaan werken – en daarmee vinden zij als het ware een nieuwe manier van werken uit. Zij moeten aan de ene kant over een brede basiskennis beschikken – generalist zijn – en tegelijkertijd specifieke expertise behouden en blijven ontwikkelen. In hoeverre verandert hun vak? Heel interessant om zoiets in een Leerhuis vorm te geven waar de kennis en kunde van de diverse organisaties elkaar ontmoeten. Ik ben ook benieuwd hoe dit gaat matchen met de ideeën en normen van de gemeente waar het gaat om kwaliteit en deskundigheid van de wijkteams.”

Lenneke, wat sprak je aan in deze opdracht?

“Ik vind het erg leuk om weer met DSP-groep samen te werken, dat was er nog niet van gekomen sinds ik bij DSP vertrok en ervoor koos om zelfstandige te worden. In de klussen die ik doe, spelen de transformatie op het sociaal domein en de nieuwe manier van werken die dat vereist, een belangrijke rol. Ontwikkelen en professionaliseren zijn belangrijk in dat verband – en ik vind het bijzonder om daar een bijdrage aan te leveren. Om die reden maak ik me graag hard voor het Leerhuis in Rotterdam. Het is een vernieuwend project waarin ik me bezig houd met kwesties als: wat vraagt het Leerhuis van de samenwerking tussen partners? Wat moet de generalist in een team minimaal kennen en kunnen? Hoe zorgen we voor optimale (leer)ruimte voor professionals? Hoe maken we het Leerhuis toekomstbestendig en hoe is het samenspel tussen aanbieders en gemeenten?”

Naar meer effectiviteit en efficiency in de JGGZ

Waarom heb je de klus zelf niet aangenomen, Karin?

“Een dergelijke externe projectleidersrol betekent dat je veel buiten DSP-groep bent en bij DSP heb ik op dit moment wat andere uitdagingen op te pakken. Het profiel van Lenneke sloot goed aan op deze klus, de combinatie van proces & inhoud en haar ervaring met trajecten rondom professionalisering. Via mijn schaduwadviseursrol ben ik toch van dichtbij betrokken bij deze opdracht. Ik ben haar sparringpartner, kan dus van dichtbij meekijken en de opgedane kennis ontsluiten voor DSP.”

Hoe kenschets je de rol van DSP-groep, Lenneke?

“De combinatie met DSP-groep is fijn, ik heb er veel aan. We hebben een deelbudget gereserveerd om specifieke kennis of capaciteit vanuit DSP-groep te kunnen inzetten. Ik benut dat voor inzetten van juridische en financiële kennis, maar ook voor onafhankelijk voorzitterschap voor werkbijeenkomsten. De intervisie met Karin als schaduwadviseur kan ik goed benutten om te reflecteren op de opdracht en de belangen die er spelen. Hoewel ik de klus doe, heb ik het gevoel dat we er toch samen voor staan.”

Meer weten?

Heb je vragen of ben je benieuwd naar wat wij binnen jou organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Aniek Verwest.