Weerbare jeugd

In de regionale eenheid Noord-Holland werken 32 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie samen met diverse publieke en private partners aan de veiligheid van haar inwoners. Het project Weerbare jeugd heeft als doel het voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen de (drugs)criminaliteit ingaan of hier verder in afglijden. De reikwijdte is breder dan alleen drugscriminaliteit, omdat het samen kan gaan met (ernstige) geweldsdelicten, cybercrime of oplichting, maar ook met uitbuiting van jongeren. Linda werkt in 2023 met het team aan drie deelprojecten:

1. Lokale aanpakken versterken waarin preventie, vroegsignalering en repressie hand in hand gaan. Dat betekent een combinatie van problemen voorkomen, vroeg opmerken en strafbare feiten bestraffen. Stevige lokale coalities van partners zoals gemeenten, scholen, jongerenwerk, hulpverlening en politie zijn daarbij essentieel. In 2023 helpen we gemeenten bij hun lokale aanpak; denk aan groepen jongeren die een probleem vormen, het versterken van verbinding tussen mensen in een wijk, zodat (hang)jongeren niet enkel als vervelend worden bestempeld en er meer een gevoel is van inclusiviteit.

Omdat problemen en prioriteiten lokaal verschillen, is de invulling hiervan elke keer maatwerk. Soms leveren we als team zelf denkkracht en soms werken we samen met een andere organisatie. Altijd met het idee dat wat geleerd wordt op één plek, leerzaam is voor andere gemeenten/partners.

2. Investeren in kennis en handelingsperspectief, waarmee partners weten wat ze kunnen doen bij deze problemen. We organiseren bijeenkomsten om kennis te vergroten en verbindingen tussen partners te stimuleren.

3. Het vergroten van de weerbaarheid van jongeren en hun omgeving. We zoeken naar vernieuwende manieren om dit te doen. Dit doen we ook online, wat een groot onderdeel uitmaakt van de leefwereld van jongeren. In samenwerking met Triple ThreaT, een inspirerende jongerenorganisatie, zijn we actief op social media. Content door jongeren gemaakt, voor jongeren. Dat betekent dus een mix tussen kennis en een gezonde dosis enterainment. We werken nu vooral aan een meer landelijke samenwerking, vanuit de visie dat het sterker is om gezamenlijk op te trekken en kapitaal te verenigen en internet zich niet aan provinciegrenzen houdt.

Ondersteuning ontwikkeling werkorganisatie

Linda is werkzaam als projectleider en pakt samen met haar team projecten op onder de vlag van Noord-Holland Samen Veilig. De uitvoering van projecten doen we in nauwe samenwerking met het RIEC Noord-Holland. In 2024 worden deze organisaties één werkorganisatie. Deze samenvoeging brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Vanuit haar rol als projectleider, haar kennis en ervaring vanuit eerdere opdrachten en het werken bij diverse organisaties, levert Linda ook aan deze ontwikkeling een bijdrage.

Foto Linda: DSP, overig beeldmateriaal van de website van Noord-Holland Samen Veilig

 

Lees meer

Meer weten?

Wil je meer weten over de detachering van Linda of over haar projecten bij DSP? Neem dan contact met haar op. Ze staat u graag te woord!