Sportpark Sloten in Amsterdam bestaat sinds 1956 en is de thuisbasis van veel buiten- en binnen sportclubs met een rijke historie. Het is vooral bekend van de indoor wielerbaan ‘Velodrome’ en de geasfalteerde wielerbaan buiten rondom het park. Dit maakt dat het een geliefde en aantrekkelijke plek is voor wielersporters.

Mogelijkheden voor de toekomst

De afgelopen jaren zijn er veel plannen geweest om het park een boost te geven. Dat is hard nodig om het sportpark klaar te maken voor de toekomst. Eén van de plannen ligt er al ruim vijftien jaar; de gedachte om een sportverzamelgebouw te realiseren. Oorspronkelijk kwam het idee van een aantal sportverenigingen zelf. Helaas raakte dit plan in een impasse, omdat twee van de vier verenigingen om uiteenlopende redenen afhaakten. Het plan is in 2018 weer op tafel gekomen, toen met het idee om er drie (deels andere) verenigingen te huisvesten. Ook dit kwam niet van de grond.

Nieuw perspectief nodig

De veranderende situatie maakt dat er behoefte is aan een nieuw perspectief. Er is behoefte om het sportpark opnieuw leven in te blazen. Mogelijk kan dat door de realisatie van het sportverzamelgebouw, maar of dit de beste optie is en welke invulling dit moet gaan krijgen, staat volledig open. Daarom heeft de gemeente Amsterdam Sport en Bos aan DSP-groep gevraagd de verschillende mogelijkheden en scenario’s te verkennen, zodat er weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden. DSP bedacht vier scenario’s en gaf alle voor- en nadelen en randvoorwaarden voor die scenario’s. Deze zijn te lezen in het onderstaande rapport.

Meer weten over het onderzoek naar scenario's voor het sportverzamelgebouw?

Neem dan contact op met Emma Poelman. Zij vertelt je er graag meer over.