Subsidieregeling Samen sociaal en vitaal

Om ouderen, inwoners met een beperking, inwoners met een eenzaamheidsprobleem, mantelzorgers of kwetsbare inwoners in Den Haag te ondersteunen, kunnen organisaties subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op deze groepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inzet van buddy’s en schuldhulpmaatjes.

De gemeente Den Haag heeft in 2021 de subsidieregeling Samen sociaal en vitaal in het leven geroepen om de gelden zo goed en eerlijk mogelijk te verdelen. Nieuw aan de regeling was de tendersystematiek: de beoordelingen van de subsidieaanvragen werden gerangschikt op kwaliteit. De regeling leidde tot reuring bij de (subsidie)partners. De partners waren namelijk niet tevreden met de regeling en het proces. De gemeente Den Haag vroeg DSP-groep daarom de ervaringen van de partners met deze subsidieregeling te evalueren.

Ervaringen van partners in de stad centraal

Met een enquête, groepsgesprekken en een duidingssessie met de subsidieaanvragers hebben we de ervaringen van betrokken partners in kaart gebracht. Dit deden we voor de verschillende fasen van de regeling: van de aankondiging tot en met de uitvoering. Uit de evaluatie bleek dat zij kritisch waren over onder andere de voorwaarden van de regeling en de communicatie. Zo hadden de partners graag willen meedenken over de wijze van subsidiering.

Aanbevelingen

Op basis van de uitkomsten hebben we aanbevelingen gedaan voor het proces (afstemming en communicatie met het veld) en de invulling van de regeling. De gemeente Den Haag  heeft alle aanbevelingen verwerkt voor de subsidieronde van 2023. De aanbevelingen staan in onderstaand rapport.

Meer weten over het onderzoek naar de Subsidieregeling Samen sociaal en vitaal?

Bel of mail dan met Mia Dieters of Babette Beertema. Ze staan je graag te woord.