Cobra Museum

Bijna iedereen kent het Cobra Museum voor moderne kunst in Amstelveen. Het museum beheert een collectie van de Cobra groep (1948 – 1951) bestaande uit kunstenaars uit Denemarken, België en Nederland. Het tentoonstellingsprogramma van het museum is sinds 2018 geïnspireerd op het gedachtengoed van Cobra en op maatschappelijk relevante thema’s. De gemeente Amstelveen subsidieert het museum en wil weten wat de beste toekomst voor het museum is. In afstemming met het museum kwam de gemeente daarvoor bij de adviseurs van DSP-groep terecht.

Opdracht bestaande uit vier onderdelen

Bijna twee jaar lang adviseerde DSP-groep de gemeente Amstelveen over het Cobra Museum. De eerste stap betrof een analyse van de financiële positie van het museum (exploitatie, reserves en liquiditeit). Deze analyse maakte duidelijk dat de positie zorgelijk was, maar ook dat het museum stappen ondernam ter verbetering. Vooral het succes van de tentoonstelling Frida Kahlo en Diego Riviera, a love revolution in 2021 droeg bij aan de verbetering.

De tweede stap was een analyse van de inhoudelijke positie van het museum zoals het profiel, de collectie, het publieksbereik, de relatie met de gemeente en andere stakeholders. Op verzoek van de gemeente verrichtten wij aansluitend een quickscan naar toezicht en organisatie van het museum. De uitkomsten van deze drie onderzoeken zijn gebundeld.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 startte de laatste stap: samen met de gemeente en het museum stelde DSP-groep vier scenario’s voor de toekomst van het museum op. Vervolgens werkte DSP-groep de scenario’s uit en toetste deze op haalbaarheid en effect. Voor de toetsing gingen we onder andere in gesprek met directeuren van andere musea voor moderne en hedendaagse kunst in Nederland. Het resultaat, dat in maart 2023 wordt gepresenteerd, ondersteunt gemeente en museum bij het maken van keuzes voor de toekomst.

In het nieuws

Amstelveens Nieuwsblad: Advies: ‘Breng Museum JAN en Cobra Museum samen in één organisatie’ – amstelveensnieuwsblad.nl Nieuws uit de regio Amstelveen

Meer weten over de toekomst van het Cobra Museum?

Neem dan contact op met Annelies van der Horst. Ze staat je graag te woord.