Doel onderzoek verkeersveiligheid van taxi’s

Verkeer en Openbare Ruimte (VOR) van de gemeente Amsterdam wil onderzoek laten uitvoeren om in kaart te brengen wat taxibedrijven nu al doen aan verkeersveiligheid in hun bedrijfsvoering, wat kan worden verbeterd en waar mogelijk extra op moet worden ingezet. De gemeente Amsterdam heeft DSP-groep gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.  

 Verkeersveiligheid Amsterdam hoge prio 

Binnen de gemeente Amsterdam heeft Verkeersveiligheid een hoge prioriteit. In het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2021 van de gemeente staat beschreven dat de toenemende drukte in de stad zijn weerslag heeft op de wegen en de fietspaden, die alsmaar drukker worden. Taxi’s en hun rijgedrag zijn daarbij een grote zorg, die de gemeente graag wil wegnemen. 

 Veilig gebruik mobiele apps 

Uit de evaluatie van het taxistelsel in 2018 kwam onder andere naar voren dat veilig taxivervoer onder druk staat, mede als gevolg van het gebruik van mobiele apps voor het toewijzen van ritten aan chauffeurs. Een van de doelstellingen van de Agenda Taxi 2020-2025 van de gemeente luidt als volgt: “Taxivervoer in Amsterdam is veilig voor (de gezondheid van) klant en chauffeur en veilig voor de stad. De auto voldoet aan de daarvoor gestelde eisen, de chauffeur rijdt veilig. Bij incidenten zijn chauffeurs achteraf herleidbaar. Bemiddelaars zetten alleen auto’s in die veilig zijn, en chauffeurs die veilig rijden.” In reactie op de Agenda Taxi 2020-2025 liet de gemeente onder andere weten zich zorgen te maken over het toenemende gebruik van apps door taxichauffeurs tijdens het rijden en te onderzoeken om app-gebruik tegen te gaan.4 Het doel van de gemeente is om taxibedrijven te verplichten en te stimuleren om verkeersveiligheid in de bedrijfsvoering op te nemen, met name gericht op het beïnvloeden van gedrag, zoals het veilig gebruik van apps.  

Meer weten over het onderzoek naar de verkeersveiligheid van taxi's?

Neem dan contact op met Emma Poelman. Zij vertelt je er graag meer over.