2285 resultaten

Ondersteuning op maat voor mensen met een beperking en hun naasten
31-01-2021    Babette Beertema, Lotte Hogeboom, Mia Dieters

Ondersteuning op maat voor mensen met een beperking en hun naasten

18-03-2021    Nynke Piepers, Oberon Nauta

Analyse beoordelingsstelsel VOG NP

Safety and Security in Nightlife Areas in the Netherlands: Choice Architecture With Technology
05-03-2021    Manja Abraham, Paul van Soomeren, Randy Bloeme

Safety and Security in Nightlife Areas in the Netherlands: Choice Architecture With Technology

Factsheet Logeerzorg voor ouderen – Opbrengsten onderzoek naar meerwaarde logeerzorg
03-03-2021    Lotte Hogeboom, Yan Crabbendam

Factsheet Logeerzorg voor ouderen – Opbrengsten onderzoek naar meerwaarde logeerzorg

Logeerzorg voor ouderen gewaardeerd – Een maatschappelijke kostenbatenanalyse
03-03-2021    Lotte Hogeboom, Tjisse Bosch, Yan Crabbendam

Logeerzorg voor ouderen gewaardeerd – Een maatschappelijke kostenbatenanalyse

Opbrengsten van drie pilots structurele logeerzorg voor ouderen – Eindrapport
03-03-2021    Babette Beertema, Lotte Hogeboom

Opbrengsten van drie pilots structurele logeerzorg voor ouderen – Eindrapport

15-02-2021    Annelies van der Horst, Lotte Hopstaken

Cultureel erfgoed voor en met iedereen – Overwegingen bij het ratificeren Verdrag van FARO

Cutting Crime Impact: Review State of the Art: CP-UDP
10-02-2021    Paul van Soomeren

Cutting Crime Impact: Review State of the Art: CP-UDP

Nieuwe opgave, nieuwe aanpak – Onderzoek naar de onderbouwing van interventies voor de transformatie van de particuliere woningvoorraad in krimpregio’s
15-09-2020    Mia Dieters, Yan Crabbendam

Nieuwe opgave, nieuwe aanpak – Onderzoek naar de onderbouwing van interventies voor de transformatie van de particuliere woningvoorraad in krimpregio’s