2341 resultaten

Protocol flexibele pool Koninklijke Marechaussee – Evaluatierapport
09-12-2022    Nynke Piepers, Oberon Nauta

Protocol flexibele pool Koninklijke Marechaussee – Evaluatierapport

Factsheet – Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd (ZiO)
30-11-2022    Paul Duijvestijn

Factsheet – Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd (ZiO)

Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd – Eindrapport
1-12-2022    Paul Duijvestijn

Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd – Eindrapport

Toeleiding naar gedragsinterventies in de jeugdstrafrechtketen
04-10-2022    Aline Peters, Oberon Nauta, Wendy Buysse

Toeleiding naar gedragsinterventies in de jeugdstrafrechtketen

Samenvatting – Toeleiding naar gedragsinterventies in de jeugdstrafrechtketen
04-10-2022    Aline Peters, Oberon Nauta, Wendy Buysse

Samenvatting – Toeleiding naar gedragsinterventies in de jeugdstrafrechtketen

Summary – Referral to behavioural interventions in the juvenile justice chain
04-10-2022

Summary – Referral to behavioural interventions in the juvenile justice chain

Een fijn (t)huis voor nu en later – Stadsdeal ouderenhuisvesting Haarlem
15-02-2022    Lotte Hogeboom, Mia Dieters

Een fijn (t)huis voor nu en later – Stadsdeal ouderenhuisvesting Haarlem

Plan van aanpak voor de verdere verbetering van de landelijke monitoring jeugdzorg
01-11-2022    Amber van Berkel, Tjisse Bosch

Plan van aanpak voor de verdere verbetering van de landelijke monitoring jeugdzorg

Een match met impact – Verkennend onderzoek naar de meerwaarde van  Burennetwerk Amsterdam
15-09-2022    Babette Beertema, Lotte Hogeboom, Maud Pluijm

Een match met impact – Verkennend onderzoek naar de meerwaarde van Burennetwerk Amsterdam