2337 resultaten

Summary – Referral to behavioural interventions in the juvenile justice chain
04-10-2022

Summary – Referral to behavioural interventions in the juvenile justice chain

Een fijn (t)huis voor nu en later – Stadsdeal ouderenhuisvesting Haarlem
15-02-2022    Lotte Hogeboom, Mia Dieters

Een fijn (t)huis voor nu en later – Stadsdeal ouderenhuisvesting Haarlem

Plan van aanpak voor de verdere verbetering van de landelijke monitoring jeugdzorg
01-11-2022    Amber van Berkel, Tjisse Bosch

Plan van aanpak voor de verdere verbetering van de landelijke monitoring jeugdzorg

Een match met impact – Verkennend onderzoek naar de meerwaarde van  Burennetwerk Amsterdam
15-09-2022    Babette Beertema, Lotte Hogeboom, Maud Pluijm

Een match met impact – Verkennend onderzoek naar de meerwaarde van Burennetwerk Amsterdam

Eén jaar ROSA – Analyse van de ROSA-aanpak
15-10-2022    Mensje van Puffelen, Nina Faulstich

Eén jaar ROSA – Analyse van de ROSA-aanpak

Recht op onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen
28-09-2022    Christel Scholten, Lotte Hogeboom

Recht op onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen

Portretten van de stedelijke cultuurregio’s
15-06-2022    Danielle Roosenstein, Mensje van Puffelen, Ronald Nijboer

Portretten van de stedelijke cultuurregio’s

Waar doen we het voor? Ontwikkeling van de stedelijke regio’s
15-06-2022    Annelies van der Horst, Ronald Nijboer

Waar doen we het voor? Ontwikkeling van de stedelijke regio’s

Beleidsdoorlichting Erfgoed
09-09-2022    Annelies van der Horst, Jurjen Weemstra, Oberon Nauta, Ronald Nijboer

Beleidsdoorlichting Erfgoed