Profiel

Samen met Paul van Soomeren heb ik in 1984 DSP-groep opgericht en sinds begin 2022 werk ik als ZZP-er nog 2 dagen per week voor DSP-groep. Met mijn sterk analytisch vermogen is het coördineren van complexe onderzoeken een kolfje naar mijn hand. Bovendien streef ik ernaar de kwaliteiten van mensen zo goed mogelijk te benutten en hen de ruimte te geven die verder te ontwikkelen. Bij elke opdracht houd ik voor ogen wie er uiteindelijk (naast de opdrachtgever) baat moeten hebben bij de resultaten: van de jongeren waarvoor jeugdbeleid wordt gemaakt tot de mensen die slachtoffer worden van criminaliteit.

Momenteel ben ik vooral actief op onderzoek en advies op het gebied van (het voorkomen van) radicalisering en op het brede terrein van jongerenwerk, jeugdzorg en jeugdbescherming.

Typisch Bram

  • In de opzet van onderzoek en in rapportages zorg ik voor een heldere structuur.
  • Integriteit en onafhankelijkheid zijn voor mij wezenskenmerken van kwaliteit.
  • Ik streef naar maximale benutting van de resultaten van ons onderzoek.