Profiel

In 1984 richtte ik samen met Paul van Soomeren DSP-groep op. Sinds begin 2022 werk ik als ZZP-er nog 2 dagen per week voor DSP-groep. Mijn loopbaan en de ontwikkeling van expertise en competenties zijn nauw verbonden met de groei en verbreding van DSP-groep. Met mijn sterk analytisch vermogen is het coördineren van complexe onderzoeken een kolfje naar mijn hand. Bovendien streef ik ernaar de kwaliteiten van mensen zo goed mogelijk te benutten en hen de ruimte te geven die verder te ontwikkelen. Die eigenschappen maken me ook zeer geschikt als projectleider van ontwikkelingstrajecten. Bij al mijn opdrachten heb ik een scherp oog voor de belangen van  betrokken organisaties en vind ik het een uitdaging om mensen met verschillende belangen toch met elkaar te verbinden. Ik ben actief op uiteenlopende werkterreinen en heb daardoor  het vermogen inzichten vanuit die werkterreinen met elkaar te combineren en bij te dragen aan integrale visies. Last but not least heb ik bij elke opdracht voor ogen wie er uiteindelijk (naast de opdrachtgever) baat moeten hebben bij de resultaten: van de jongeren waarvoor jeugdbeleid wordt gemaakt tot de mensen die slachtoffer worden van criminaliteit.

Typisch Bram

  • In de opzet van onderzoek en in rapportages zorg ik voor een heldere structuur.
  • Integriteit en onafhankelijkheid zijn voor mij wezenskenmerken van kwaliteit.
  • Ik streef maximale benutting van de resultaten van ons onderzoek.