Vertalen van ervaringen naar beleid

Als onderzoeker op het gebied van jeugd, onderwijs en veiligheid zet ik de doelgroep, vaak jongeren, centraal. Ik ben gedreven om hen een stem te geven. Mijn nieuwsgierigheid naar mensen en verhalen, mijn aanpassingsvermogen en mijn luisterend oor helpen om deze ervaringen op te halen. Soms vullen beleidsmakers toch nog teveel voor de doelgroep in. Een opdrachtgever vroeg mij bijvoorbeeld eens het woord ‘beperking’ te vermijden in interviews met dove en slechthorende kinderen, omdat het een negatieve lading zou hebben, maar de kinderen zelf gebruikten het woord continu. Zij vonden het juist overdreven om synoniemen te gebruiken.

Door zo vroeg mogelijk ervaringen mee te nemen in het proces van onderzoek en beleidsvorming, geloof ik dat we beter en efficiënter beleid kunnen maken. Beleid dat daadwerkelijk aansluit bij wat de doelgroep nodig heeft.

Ervaring met verschillende vormen van onderzoek

Ik werk aan verschillende opdrachten op het terrein van jeugd, onderwijs en veiligheid. De projecten variëren van behoefteonderzoek en fenomeenonderzoek tot aan evaluaties van beleid en actieonderzoek. Zo heb ik meegewerkt aan een behoefteonderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag onder meiden en was ik betrokken bij de evaluatie van de groepsaanpak jeugdoverlast. In opdrachten kijk ik het meest uit naar de gesprekken, want daarin krijg ik het best een beeld van de situatie. Om deze gesprekken zo gericht en scherp mogelijk te voeren, vind ik het waardevol om te starten met analyse van beschikbare data. Voor Jeugdbescherming West hebben wij bijvoorbeeld eerst op basis van het aantal ondertoezichtstellingen en voogdijmaatregelen de ontwikkeling van de aantallen geanalyseerd. Dit vormde het startpunt voor gesprekken met ketenpartners over de gevolgen van deze ontwikkeling in de praktijk.

Impact maken in vrije tijd

In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij stichting Leergeld. Het vrijwilligerswerk geeft mij de kans om naast mijn werk bij DSP-groep direct iets te betekenen voor jeugdigen en gezinnen. Ik kom bij gezinnen over de vloer om te kijken hoe ik hun (geld)zorgen iets lichter kan maken. Door ouders te helpen met het aanvragen voor bijvoorbeeld een fiets, schoolspullen of sportlidmaatschap. Zo kunnen zij nog meer aan hun kind of kinderen geven en kan ieder kind meedoen.

Typisch Maud:

  • Flexibel
  • Kan goed luisteren
  • Gedisciplineerd