Profiel

Sinds januari 2021 ben ik met veel plezier werkzaam als onderzoeker bij DSP-groep. Ik heb een enorme interesse in mensen en hun (kwetsbare) positie in de samenleving. Tijdens mijn studie criminologie heb ik deze interesse verdiept door te focussen op mensen die op de een of andere manier op het criminele pad terecht zijn gekomen. De één kiest bewust voor dit pad, terwijl de ander onbedoeld in de criminele wereld beland. Maar wat zijn precies de redenen waarom deze mensen daar terecht komen? Zijn er bepaalde risicofactoren die ervoor zorgen dat zij sneller op het criminele pad komen dan anderen? En vooral, wat kunnen we eraan doen om hen weer op het juiste pad te krijgen? De afgelopen jaren heb ik een multidisciplinaire visie ontwikkeld, waardoor ik vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken kan bekijken. Deze zet ik graag in bij onderzoeken op het snijvlak van veiligheid en andere domeinen.

Ervaring

Ik ben thuis in zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en technieken van onderzoek. In verschillende onderzoeken pas ik wisselende methoden toe, zoals deskresearch, interviews en vragenlijsten. Onderwerpen waar ik mij voornamelijk op richt zijn jeugdcriminaliteit, huiselijk geweld, radicalisering/extremisme en (lokaal) veiligheidsbeleid. De afgelopen periode ben ik betrokken geweest bij diverse WODC-onderzoeken gericht op vraagstukken rondom veiligheid en justitie, maar ook bij lokale veiligheidsvraagstukken zoals evaluaties van het veiligheidsbeleid. Momenteel werk ik voornamelijk aan projecten op het snijvlak van jeugd en veiligheid, zoals een evaluatie van de groepsaanpak jeugdoverlast voor gemeente Den Haag en ben ik projectmedewerker in de gemeente Eindhoven voor de ombouw van specialistisch zorgaanbod naar meer kleinschalige initiatieven voor jongeren tot 18 jaar.

Typisch Maud:

  • Breed geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken
  • Zeer georganiseerd
  • Flexibel en kan goed schakelen