Profiel

Sinds oktober 2018 ben ik als adviseur werkzaam bij DSP-groep. Ik werk voornamelijk aan projecten binnen de thema’s jeugd, leefbaarheid, zorg en veiligheid en op het snijvlak van deze domeinen.

Ik zie het als een mooie strategische uitdaging om verschillende belangen op verschillende niveaus bijeen te brengen. Hierin vindt ik het belangrijk om de praktijk in het vizier te houden. Mijn nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat ik me blijf verwonderen, vragen stel en makkelijk contact maak.

Ervaring

Ik heb na mijn propedeuse pedagogiek de bachelor sociologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en vervolgens de Master Stadssociologie ‘grootstedelijke vraagstukken en beleid’ aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam behaald.

Voordat ik bij DSP-groep kwam, was ik werkzaam als zelfstandige. Mijn grootste opdrachtgever was de gemeente Amsterdam waar ik meerdere opdrachten heb mogen uitvoeren. Een rode draad in alle opdrachten is integraal samenwerken en (proces)regie voeren.

Voor stadsdeel Nieuw-West zette ik in samenwerking met politie, corporaties, handhaving en bewoners een buurtveiligheidsteam op. Als zorgcoördinator op het Veiligheidshuis stelde ik in samenwerking met het lokale veld en de straf-en zorgpartners het meest sluitende aanbod samen voor de minderjarige jeugd die een strafbaar feit had gepleegd. Als regisseur Treiteraanpak (aanpak van extreme woonoverlast) vanuit het Actiecentrum Veiligheid & Zorg (Amsterdam-Amstelland) zorgde ik dat alle betrokken partijen een gemeenschappelijk doel hadden waar ieder binnen zijn eigen vakgebied zijn verantwoordelijkheid nam. En voor de aanpak van multi-probleemgezinnen waar ik procesregie voerde op de geëscaleerde casuïstiek, zorgde ik dat alle betrokken professionals weer op één lijn kwamen.

 Typisch Noortje

  • Ik ben flexibel, niet stressgevoelig en weet de rust te bewaren in stressvolle situaties
  • Ik hou ervan om zaken aan elkaar te verbinden
  • Ik ben doel- en oplossingsgericht, een aanpakker die weet te analyseren en te prioriteren