Veilig opgroeien en opvoeden

Voor de meeste jongeren verloopt het dagelijks leven soepel. Voor sommigen met vallen en opstaan. Wij weten hoe je problemen voorkomt en aanpakt. Of het nu gaat om de ontwikkeling van jeugdbeleid, het bedenken van een sluitende aanpak rond het voorkomen van kindermishandeling of het bieden van de juiste jeugdhulp. We kennen de wereld van de jongeren én die van gemeenten, instellingen en rijksoverheden.

Jeugdcriminaliteit
Sommige jongeren belanden helaas in de criminaliteit. Wij zijn actief in de aanpak van jeugdcriminaliteit.

Van een evaluatie van specifieke interventies tot en met een top X aanpak in een gemeente: we werken mee, doen onderzoek en begeleiden de ketenpartners.

Radicalisering
Juist jongeren kunnen vatbaar zijn voor extreme ideologieën. Dit kan allerlei oorzaken hebben. De thuissituatie, verkeerde vrienden, of een poging om uit de criminaliteit te raken. De rode draad is in ieder geval een gebrek aan een stevige identiteit. De aanpak van het voorkomen van radicalisering op lokaal niveau staat bij veel gemeenten nog in de kinderschoenen. Wij helpen bij de doorontwikkeling van een integrale aanpak en interventies.

Project

Therapie voor jonge, antisociale veelplegers

In samenwerking met psychotherapeut Erik Jongman schrijft Karin Schaafsma een boek over het ambulant behandelen van pubers en jonge mannen met antisociale trekken of persoonlijkheidsstoornis die meerdere, soms heftige, delicten hebben gepleegd.

Bekijk dit project
Karin Schaafsma
Karin Schaafsma

"Gevoel is explosief materiaal"

Project

Evaluatie VIR: de landelijke verwijsindex risicojongeren

Onderzoek naar het gebruik, het nut en de noodzaak van de Verwijsindex Risicojongeren.

Bekijk dit project
Project

Aanpak incidenten, calamiteiten en geweld Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Ontwikkelen van een aanpak voor het melden, registreren en leren van incidenten, calamiteiten en geweld bij Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Bekijk dit project
Project

Business Case Kleinschalige Voorziening Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd

Een Kleinschalige Voorziening is een alternatief voor plaatsing in een jeugdgevangenis (tijdens periode van voorlopige hechtenis) en bedoeld als ‘wake up call’ om een positieve impuls aan het gedrag van de jongere te geven.

Bekijk dit project
Project

Coaching medewerkers Actiecentrum Veiligheid en Zorg

Coaching on the job bij een onderdeel van de Top400 aanpak.

Bekijk dit project
Marieke Berkhout, zorgcoördinator stadsdeel Noord

"Nelleke is inspirerend, warm en energiek. Ze is goed op de hoogte van de inhoud en schakelt makkelijk tussen verschillende niveaus."

Alle projecten

Meer weten?

Bel of mail met Paul Duijvestijn!
Hij vertelt je graag meer.

Paul Duijvestijn Paul Duijvestijn