Veilig en kansrijk opgroeien
Voor de meeste jongeren verloopt het dagelijks leven soepel. Voor sommigen met vallen en opstaan. Wij weten hoe je problemen voorkomt en aanpakt. Of het nu gaat om de ontwikkeling van jeugdbeleid in het kader van de transitie jeugdzorg, het versterken van de opvoedkracht van de buurt, het verbeteren van feitenonderzoek in de jeugdbescherming of/en het voorkomen van kindermishandeling We kennen de wereld van de jongeren én die van gemeenten, instellingen en rijksoverheden.

Kwaliteitsontwikkeling jongerenwerk
We hebben een Europese en Nederlandse handleiding ontwikkeld en helpen jongerenwerk- organisaties en gemeenten om in dialoog vast te stellen wat de belangrijkste doelen voor het jongerenwerk zijn.

Jeugdcriminaliteit
Sommige jongeren belanden helaas in de criminaliteit. Wij zijn actief in de aanpak van jeugdcriminaliteit. Van een evaluatie van specifieke interventies tot en met een topX-aanpak in een gemeente: we werken mee, doen onderzoek en begeleiden de ketenpartners.

Radicalisering
Juist jongeren kunnen vatbaar zijn voor extreme ideologieën. Dit kan allerlei oorzaken hebben. De thuissituatie, verkeerde vrienden, of een poging om uit de criminaliteit te raken. De rode draad is in ieder geval een gebrek aan een stevige identiteit. De aanpak van het voorkomen van radicalisering op lokaal niveau staat bij veel gemeenten nog in de kinderschoenen. Wij helpen bij de doorontwikkeling van een integrale aanpak en interventies.

Expertise DSP  jeugd
Wij ondersteunen en adviseren gemeenten met:

 • Visie- en beleidsontwikkeling jeugd
 • Onderzoek, monitoring en evaluatie van beleid en interventies
 • Ontwikkeling van programma’s voor kwetsbare jeugd
 • Versterken ketensamenwerking
 • Opvoeden samen met de buurt
 • Aanpak voorkomen kindermishandeling
 • Passend aanbod onderwijs
 • Inzet van sport en cultuur voor doelen in het jeugddomein
 • Vroegsignalering
 • Evaluatie interventies jeugdcriminaliteit
 • TopX-aanpak
 • Ontwikkelen lokale aanpak en interventies radicalisering

Meer weten over het thema jeugd of over projecten van DSP binnen dit domein?

Neem dan contact op met Paul Duijvestijn, hij vertelt je er graag meer over.

Project

Actieplan feitenonderzoek jeugdbeschermingsketen

Feiten op een rij: een tussenstand.

Bekijk dit project
Project

Vraag en aanbod jeugdzorgPlus

Onderzoek in opdracht van ZonMw naar de regionale verschillen in instroom in JeugdzorgPlus

Bekijk dit project
Project

Hoe blue zijn de Blue Zones in de jeugdhulp?

Onderzoek van stagiair Rutger Teeuwen

Bekijk dit project
Project

Zorg in onderwijstijd

Onderzoek naar en begeleiding van de financiering van zorginzet in het speciaal onderwijs.

Bekijk dit project
Project

Verbetering feitenonderzoek in de jeugdbescherming

Onderzoek van het actieplan

Bekijk dit project
Alle projecten