Uitgebreide toolbox

Bij DSP-groep werken we al ruim 35 jaar aan het integreren van sociale veiligheid in het ontwerp en beheer van omgevingen en gebouwen. We hebben diverse tools en (beleids-)instrumenten ontwikkeld om sociale veiligheid in kaart te brengen en te verbeteren, voor alle doelgroepen. We voeren de Inclusieve Buurtschouw (straatintimidatie) uit in uitgaansgebieden en woonbuurten. We voeren Veiligheidseffectrapportages en Quick Scans uit in stationsomgevingen, havengebieden, bedrijventerreinen, woonwijken en complexe binnenstedelijke omgevingen om vervolgens een praktisch advies op maat te geven.

CPTED-experts bij DSP

DSP-oprichter Paul van Soomeren, DSP-partner Paul van Egmond en DSP-onderzoeker en adviseur Randy Bloeme  zijn alledrie CPTED-expert en toegelaten tot het Register van CPTED-experts dat – namens de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB) – beheerd wordt door Stichting N’Lloyd.

Borging kennis en vaardigheden

Het is een van de doelen van de SVOB om de kwaliteit van de Veilig Ontwerp en Beheer/CPTED adviseurs in Nederland te borgen in termen van kennis en vaardigheden. Daarom treedt de SVOB op als normsteller en toetser voor wat betreft de RCE gecertificeerde adviseurs. Daarmee kan iedereen zeker zijn dat een RCE goed opgeleid is, tenminste drie jaar werkervaring op het terrein van Veilig Ontwerp en Beheer heeft en beschikt over een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Wilt u meer weten over onze aanpak en wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan contact op met Paul van Soomeren, of Paul van Egmond.