Regionale toekomstvisie

Naar verwachting worden in 2021 de middelen die de huidige centrumgemeenten ontvangen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang doorgedecentraliseerd naar alle gemeenten. Zo ook in de regio Westfriesland, waar Hoorn de centrumgemeente is. Hoorn en de overige Westfriese gemeenten zijn voor wat betreft beschermd wonen en maatschappelijke opvang in 2015 een samenwerkingsverband aangegaan. In het najaar van 2017 is op dit thema een regionale toekomstvisie opgesteld.  Deze visie wordt nu nader uitgewerkt en de Westfriese gemeenten hebben DSP-groep gevraagd hierbij het kwartiermakerschap te verzorgen. Als kwartiermaker stelt DSP-groep in samenspraak met gemeenten en uitvoerders een beslisdocument en een samenwerkingsconvenant op.

Thema’s

Het beslisdocument en het samenwerkingsconvenant richten zich op de volgende thema’s:

  • Financiële kaders na 31-12-2020 en de wijze waarop gemeenten de financiële risico’s willen delen.
  • Spreiding van intramurale voorzieningen over de regio.
  • Positionering van de front office / toegang (waaronder het Regionaal Expertise Team).
  • Positionering van de back office (ondersteunende processen als inkoop, behandelen van declaraties, factureren, kwaliteitsbewaking, toezicht, monitoring van cliëntbewegingen etc.) na 31-12-2020.
  • De doordecentralisatie van middelen voor verslavingsbeleid en (O)GGz, die ook onderdeel uitmaken van de Decentralisatie-uitkering MO/Vb/OGGz: subsidies Vangnet en Advies, Brijder verslavingszorg en dagbesteding specifiek voor de OGGz doelgroep.

Meer informatie?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Mia Dieters. Zij vertelt je er graag meer over.