Profiel

Ik hou mij als adviseur voornamelijk bezig met Zorg en welzijn. Op dit domein is veel in verandering en de impact daarvan is merkbaar voor een grote groep mensen. Vanuit mijn sociologische achtergrond blijft de wisselwerking tussen beleid en gedrag en de maakbaarheid van de samenleving voor mij een fascinerend thema.

Ik heb me onder meer verdiept in gezondheidsachterstanden, ouderenzorg, de inzet van vrijwilligers binnen jeugdzorg en de ontwikkeling van sociale wijkzorgteams. Door mensen met elkaar in contact te brengen, nieuwe perspectieven aan te dragen en prikkelende vragen te stellen breng ik de klant een stap verder in het proces.

In Noord-Holland ondersteun ik twee kennisnetwerken binnen het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland. Dit doe ik  vanuit de rol als procesondersteuner, als onderdeel van een team van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland dat is ondergebracht bij het lectoraat Maatschappelijk werk van de Hogeschool InHolland.
Binnen het Kennisplatform worden verschillende kennisinitiatieven met elkaar verbonden zodat gemeenten en professionals samen kunnen experimenteren en leren. Een waardevolle ontwikkeling; zo hoeft niet iedereen opnieuw het wiel uit te vinden.

Typisch Lotte

  • Oog voor wat nodig is in het proces
  • Proactief meedenken met de klant
  • Brede interesse, maar ik ga ook graag de diepte in