Profiel

In mijn opdrachten ligt de focus op ondersteuning van de kwetsbaren in onze samenleving. Die kwetsbaarheid kan bijvoorbeeld voortkomen uit een life event, een zorgbehoefte of een complexe situatie waarin iemand zich bevindt. Hoe kun je iemand de steun bieden die hij of zij nodig heeft? Dat is een vraag die in veel mijn projecten centraal staat. Of het nu gaat om mensen met een psychische aandoening of een verstandelijke beperking, over mantelzorgers, werkzoekenden of anderszins.

Ik heb veel ervaring met werken op het snijvlak tussen zorg en welzijn, soms met een uitstapje bijvoorbeeld naar het onderwijsdomein. Ik begeleid pilots, doe onderzoek, leid werksessies en ik ben sterk in projectmanagement. Daarnaast krijg ik veel energie van het contact met de mensen voor wie we het doen. Ik geloof in de kracht van verhalen. Ik houd ervan om het verhaal van de ander op papier te vatten en zo te delen. En ik leid graag spiegelbijeenkomsten waarbij professionals en teams zelf van cliënten, inwoners en klanten horen hoe zij de geboden ondersteuning beleven.

De toegenomen aandacht voor preventie, de inzet van ervaringsdeskundigheid en de sociale basis zie ik als kansen die betere ondersteuning mogelijk maken. Ik help graag om lokaal maatwerk te realiseren dat past bij wat inwoners nodig hebben.

Typisch Lotte

  • Ik heb veel ervaring met projectmanagement: ik hou het overzicht, maar zet ook de puntjes op i.
  • Ik geef het verhaal van de cliënt, inwoner of klant een podium.
  • Mijn opdrachten bevinden zich op het snijvlak tussen zorg en welzijn.