DSP-groep heeft voor de gemeente Zaanstad en de sociale wijkteams en jeugdteams in 2014 een nulmeting en in 2017 een vervolgmeting uitgevoerd. In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de bewoners de ondersteuning van de teams hebben ervaren.

Er is gekeken naar de ervaringen met het resultaat van de ondersteuning en het proces van de ondersteuning (de wijze waarop bewoners ondersteuning hebben gehad).

Centrale vragen cliënttevredenheidsonderzoek

Twee vragen stonden centraal in het onderzoek:

  1. zijn inwoners tevreden met het resultaat van hun bezoek?
  2. wat vonden zij van de werkwijze van het wijkteam?

In Zaanstad zijn elf sociale wijkteams en vijf jeugdteams actief. Bewoners kunnen bij de sociale wijkteams terecht met vragen of problemen op het gebied welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties en in het geval van jeugdteams, met vragen/problemen over opgroeien of opvoeden.

Verantwoording en sturing

Het cliëntervaringsonderzoek wordt gebruikt voor verantwoording en biedt sturingsinformatie voor de gemeente en de teams. Het onderzoek geeft de teams feedback waarmee zij hun werkwijze en de kwaliteit van hun werk kunnen verbeteren. Tot slot benutten de gemeente en de teams het cliëntervaringsonderzoek voor verdere professionalisering en het stimuleren van een lerende houding.

Resultaten zeer positief

De resultaten van het onderzoek waren zeer positief: 960 inwoners hebben hun mening gegeven en de algemene waardering is gemiddeld 4 sterren (van de 5). Bewoners voelen zich serieus genomen en keren terug bij een nieuwe hulpvraag. Ook zijn ze positief over het resultaat van de ondersteuning.

“Klantvriendelijkheid en bereikbaarheid zijn van groot belang bij de ondersteuning vanuit het Sociaal Wijkteam en of Jeugdteam. Ik ben dan ook blij dat een ruime meerderheid zich serieus genomen voelt. Hoewel drie kwart tevreden is over de snelheid en bereikbaarheid van het Sociaal Wijkteam, kunnen we daar nog wel een slag slaan.”

Dit zegt wethouder jeugd en zorg Jeroen Olthof op de website van het Sociaal Wijkteam Zaanstad.

Ook interessant: Gemeentescan transformatie sociaal domein

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Marga! Zij vertelt je graag meer.