Gemeenten zijn samen met maatschappelijke partners bezig met de doorontwikkeling van de transformatie in het sociaal domein. Deze transformatie vraagt met regelmaat om reflectie: Gaat het goed? Is bijsturing nodig?
Er zijn vaak meerdere partijen betrokken: burgers, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Om de huidige stand van zaken in beeld te krijgen, is het nuttig om deze verschillende partijen te betrekken. Vragen als: Hoe staan we ervoor? Wat gaat goed en wat kan beter? leveren verschillende antwoorden op, afhankelijk van het perspectief van de respondent.

Methode gemeentescan

Met onze praktische gemeentescan is het mogelijk om in korte tijd te laten zien over welke onderdelen van een aanpak betrokken partijen tevreden zijn, welke mogelijkheden voor verbetering gezien worden, maar ook wat betrokkenen echt belangrijk vinden. De scan is een combinatie van verschillende beproefde instrumenten.
De huidige situatie wordt in beeld gebracht volgens het perspectief van betrokken belanghebbenden. Zij krijgen de mogelijkheid om waarde toe te kennen aan verschillende onderdelen. Zo komt niet alleen duidelijk naar voren waar een aanpak misschien te kort schiet, maar ook of dat erg wordt gevonden of niet. Ook worden eventuele verschillen in visie tussen stakeholders duidelijk. Dit is belangrijke informatie die vertaald wordt naar concrete adviezen voor doorontwikkeling en versterking van draagvlak.

Nynke den Heijer
Nynke den Heijer

Een blik van buiten nodigt uit tot een kritische blik naar binnen. Vooral als je samenwerkingspartners van zeer dichtbij kent, is het waardevol om met een objectieve kijk te bespreken hoe de praktijk ervoor staat. De gemeentescan heeft geleid tot brede betrokkenheid op meerdere niveaus.

Praktijkvoorbeeld: gemeente Smallingerland op weg naar een basisstructuur

De gemeente Smallingerland heeft inmiddels twee jaar ervaring met gebiedsgericht werken. Hiermee geeft de gemeente uitvoering aan haar nieuwe wettelijke taken voor de (regie van de) zorg voor kwetsbare burgers (waaronder jeugdigen) met problemen in meerdere leefgebieden.

Bij de start van het gebiedsgericht werken was nog niet alles uitgedacht of al bekend. Daarom is na ruim twee jaar uitvoering in beeld gebracht hoe het gebiedsgericht werken functioneert: wat goed gaat en wat kan beter? Daarbij is de gemeentescan ingezet door DSP-groep. De evaluatie en het daaruit voortvloeiende advies vormden een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling van het gebiedsgericht werken in Smallingerland.  Zo heeft het advies geleid tot een voorgenomen besluit om de gebiedsteams te handhaven en door te ontwikkelen tot brede, integrale teams voor de doelgroep 0 tot 100 jaar.

Wilt u meer informatie?

Neem gerust contact op!