Sinds 2006 voert DSP-groep in opdracht van het Platform Bewegen en Sport van de MBO Raad monitoronderzoek uit naar bewegen en sport in het mbo. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de stand van zaken op de mbo-instellingen op het thema gezonde leefstijl. Binnen dit thema is aandacht voor de volgende subthema’s: Bewegen en Sport, Voeding, Relaties en seksualiteit, Roken, alcohol, drugs en gehoorschade en Psychosociaal welbevinden.

Uit de resultaten blijkt dat er in zijn algemeenheid binnen het mbo steeds meer aandacht komt voor een gezonde leefstijl. In de monitor zien we dit terug op zowel visie- en beleidsniveau, in het lessenaanbod, als in de plannen voor toekomst. Wat vooral opvalt is dat de SBGL-thema’s (Sport, Bewegen en Gezond Leefstijl) in 2016 beduidend vaker zijn opgenomen in de OER en/of studiegidsen van opleidingen dan in 2014.

Minder lesuren Bewegen en sport, meer voor de overige thema’s

Wel is sprake van grote verschillen tussen de gezondheidsthema’s. Meest opvallende resultaat is dat het thema Bewegen en sport wat minder aandacht krijgt in lesverband dan voorheen, maar dat de aandacht voor de overige gezondheidsthema’s juist is toegenomen. Met andere woorden: het thema Gezonde Leefstijl heeft een bredere invulling gekregen. Dit is in lijn met de koers van de onderwijsagenda SBGL.

Zie ook De Gezonde Wijk.