Welke kansen kunnen gemeenten nu al grijpen met de nieuwe Omgevingswet die in 2021 van kracht zal zijn? Wat vinden ouderen en kwetsbare groepen de ideale leefomgeving zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen? Hoe organiseer je participatie van alle belanghebbenden bij de (her)inrichting van de openbare ruimte? Hoe kan een gezonde leefstijl in de wijk worden bevorderd? Wat is de gezonde wijk van de toekomst?

Gezonde omgeving als voorwaarde 

Bij deze en vele andere vragen kan het DSP-team Gezonde Wijk u uitstekend adviseren en ondersteunen. Wij zien dat alleen crossovers leiden tot echte gezondheidsverbetering in de brede en positieve zin van het woord. Het team Gezonde Wijk bestaat dan ook uit ervaren adviseurs die voor deze domeinoverstijgende vraagstukken hun expertise op het terrein van gezondheid, sport en bewegen, omgevingspsychologie, wonen, openbare ruimte en sociale veiligheid combineren. Wij kennen de wereld van de betrokken partijen. Van gemeenten, wijkteams, welzijn-/zorginstellingen en de GGD tot en met sportverenigingen en wijkbewoners.

 Ondersteuning op maat

Het DSP-team Gezonde Wijk ondersteunt onder meer bij beleidsontwikkeling, evaluaties, buurtscans, (her)inrichting van de openbare ruimte en bij het samenbrengen van partijen.

Hieronder een overzicht van de opdrachten waar wij aan werk(t)en, samen met gemeenten en stakeholders:

Sport en gezonde leefstijl                                                                                                        

Participatie in de wijk

Experts Team Gezonde Wijk:

Mia Dieters

  • Kwetsbare groepen en openbare ruimte
  • Domein-overstijgende samenwerking in de wijk

Christel Scholten

  • (Gezondheids-)zorg
  • Mensen met verward gedrag

Ronald Nijboer

  • Sport, gezondheid en maatschappij

Paul Duijvestijn

  • Orthopedagoog
  • Sport en jeugdzorg

Meer weten over het team Gezonde Wijk?

Neem dan vrijblijvend contact op met Mia Dieters, zij vertelt u er graag meer over.