DSP-groep deed in opdracht voor de gemeente Amsterdam onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de mate waarin Amsterdamse sportverenigingen aandacht hebben voor een positieve sportcultuur. Wat zorgt ervoor dat zij al dan niet met het thema aan de slag gaan? En hoe kunnen zij meer bewust worden gemaakt van het belang van een positieve sportcultuur en de manier waarop zij daarmee omgaan?

Scan Positieve Sportcultuur

In samenwerking met de buurtsportcoaches van Team Sportservice Amsterdam ontwikkelde DSP- groep de ‘Scan Positieve Sportcultuur’. Deze scan geeft aan de hand van stellingen inzicht in onderwerpen die horen bij ‘een pedagogisch sportklimaat op de club’ en biedt daarmee concrete handvatten om een goed gesprek met het bestuur te voeren.

Vijf thema’s

Vijf thema’s – deels gebaseerd op de richtingen van het pedagogisch sportkompas- komen aan bod:

  1. Ontwikkelingsgericht klimaat: hoe krijgt ieder lid de kans om zich optimaal te ontwikkelen?
  2. Motivationeel klimaat: hoe raken en blijven leden gemotiveerd?
  3. Zorgzaamklimaat: hoe creëer je een klimaat waarin leden het gevoel hebben dat ze voldoende gezien en gesteund worden?
  4. Sociaal veilig klimaat: hoe creëer je een sociaal veilige omgeving?
  5. Organisatie en structuur: in hoeverre is er aandacht voor ‘een pedagogisch sportklimaat’ binnen beleid en het bestuur van de vereniging?

De Scan Positieve Sportcultuur blijkt een goed middel om het gesprek aan te gaan, en een breed en daarmee soms onduidelijk thema concreet te maken en te vertalen naar gerichte actiepunten. De scan helpt om de verschillende onderdelen te belichten en met bestuurders hierop te reflecteren.

Pilot

Bij wijze van proef is de scan bij acht Amsterdamse teamsportverenigingen uitgeprobeerd. Het algemene beeld dat hieruit naar voren komt, is dat deze clubs goed scoren op de eerste vier onderdelen van de scan, maar dat er op het gebied van organisatie en structuur nog het nodige te verbeteren valt. Belangrijker dan de scanresultaten zelf is echter het gesprek over die resultaten. Dat levert een genuanceerder beeld op met veel meer achtergrondinformatie en aangrijpingspunten voor verbetering.

Meer weten?

Wil je meer weten over een positieve sportcultuur? Neem dan gerust contact op met Emma Poelman. Ze vertelt je er graag meer over.