Het Veiligheidshuis in de regio Utrecht vroeg DSP begin dit jaar een interventiekaart voor de topX-aanpak te maken. Ze hadden het idee dat binnen de persoonsgerichte aanpak voor de plegers van misdrijven vaak dezelfde interventies werden ingezet.

Het aanbod van interventies in de regio op het gebied van houding en motivatie, zorg, wonen, schulden en dagbesteding was niet bij alle professionals bekend en de kennis sterk verspreid.

Interventiekaart

Scherp krijgen waar binnen de aanpak nu echt behoefte aan was, is dan voor ons de belangrijkste stap. Welk type interventies moeten er in de kaart komen, waarvoor en wanneer willen ze het gebruiken en welke informatie moet er in staan?  Er worden veel sociale kaarten gemaakt en niemand zit te wachten op de zoveelste interventiekaart die in de la verdwijnt.

Selectie interventies

Daarna volgde de selectie van interventies. Vaak zijn interventiekaarten niet goed bruikbaar omdat ze te volledig willen zijn. In brainstormsessies en gesprekken met regisseurs en interventiespecialisten haalden wij de interventies op die volgens hen het meest waardevol zijn. Dit vulden we aan vanuit onze eigen ervaring. Resultaat is een op maat gemaakte en aantrekkelijke interventietool van ruim 100 interventies die ook prettig te gebruiken is tijdens een casusoverleg. Nadat de tool straks een aantal maanden in gebruik is, evalueren we deze samen met de opdrachtgever en gebruikers.

In de breedte weten wat er aan interventies kan worden ingezet en stimuleren van kennisdeling is voor alle persoonsgerichte aanpakken belangrijk. Niet alleen in de aanpak van de plegers van misdrijven maar ook in de aanpak van verwarde personen en radicalisering.

Karel van Duijvenbooden, manager Veiligheidshuis regio Utrecht

"Ik weet niet waar de letters DSP officieel voor staan, maar voor mij betekent het: ‘Doortastend – Samen – Praktisch. Prettig samenwerken met concrete resultaten!"

Meer weten over de interventiekaart?

Neem dan contact op met Aniek Verwest. Zij vertelt u er graag meer over.