Proef overlastvermindering woonstegen

De traineepool van de gemeente Amsterdam gaat in oktober 2019 aan de slag met een project om in drie woonstegen in de binnenstad overlast te verminderen. Relatief simpele ingrepen in de openbare ruimte om de woonfunctie beter te communiceren staan centraal. Het project is een proef, met als doel te testen welke maatregelen succesvol zijn. Eventueel kunnen de resultaten later in meer stegen toegepast worden.

DSP-groep is door de gemeente gevraagd om het project op onderdelen te ondersteunen en een gedegen onderzoeksdesign te ontwikkelen en uit te voeren.

CPTED-invalshoek belangrijk

DSP-onderzoekers Randy Bloeme, Paul van Egmond en Paul van Soomeren zijn CPTED-experts. Dit betekent dat zij weten hoe de gebouwde omgeving invloed heeft op criminaliteit en overlast. Vanuit dat perspectief zijn de volgende punten belangrijk voor veiligheid in stegen:

  • Zichtbaarheid (verlichting, geen nissen, zo veel mogelijk woningen, winkels en gebouwen in stegen)
  • Eenduidigheid (herkenningspunten, geen entrees van gevoelige functies als een discotheek, alternatieve routes voor doorgang duidelijk maken)
  • Toegankelijkheid (stegen zonder publieke voorzieningen afsluiten, zijstegen afsluiten, doodlopende stegen tegengaan of goed duiden met bordjes).
  • Aantrekkelijkheid: schone stegen met logische doorstroming, geen urineerplekken, alternatieven hiervoor bieden, nat reinigen om stankoverlast te voorkomen. Afval, graffiti, hondenpoep of illegaal plakwerk zo snel mogelijk verwijderen. Verfraaien met kunst, licht en planten.

CPTED workshop voor trainees

De trainees hebben en snelcursus gekregen in de uitgangspunten van CPTED om tot een goede keuze van woonstegen en interventies te komen. In één middag hebben ze de basistheorie geleerd en in twee groepopdrachten de kennis direct in praktijk toegepast. Na afloop hebben ze op maat gemaakte checklists meegekregen om tot een selectie van stegen te komen.

Meer weten over het onderzoek naar de overlastvermindering in woonstegen?

Bel of mail met Randy! Hij vertelt je graag meer.