We moeten steeds meer en spelen steeds minder. Terwijl spelen het belangrijkste én leukste onderdeel is van een gezond leven. Om die reden heeft Jantje Beton samen met Right to Play het project Power of Play ontwikkeld en uitgezet op basisscholen.

21e-eeuwse vaardigheden ontwikkelen

Doel van het project is het belang van spelen voor kinderen aan te tonen. Het is een leuk en leerzaam project waar (midden- en bovenbouw) leerlingen leren hun ‘21e-eeuwse vaardigheden’ te ontwikkelen. Zo worden leerlingen zich meer bewust van mogelijkheden van het hergebruiken van materialen en doen ze ervaring op met onderzoekend leren. Aan het project doen zowel basisscholen in Nederland als Rwanda mee. Via foto’s en filmpjes zien Nederlandse leerlingen hoe leeftijdsgenoten in Rwanda dit project aanpakken.

Twee onderdelen

In Nederland bestond het project uit twee onderdelen:

  • Maak je eigen speelmateriaal (‘Upcycle’): kinderen maken zelf speelmaterialen.
  • Doelgerichte speelactiviteiten: kinderen ontwikkelen 21e -eeuwse vaardigheden door middel van speelactiviteiten.

Resultaten en opbrengsten

DSP heeft het Nederlandse deel van Power of Play gemonitord en geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn verwerkt in drie factsheets met een meer algemene evaluatie van beide onderdelen, en één voor Upcycle en Doelgerichte speelactiviteiten afzonderlijk (zie onderaan deze pagina).

Bewustwording over spelen

Power of Play is over het algemeen heel positief ontvangen en beoordeeld door zowel de leerlingen, docenten als enkele ouders die we gesproken hebben. Het zet de leerlingen aan het denken en ze worden zich bewust van het (her)gebruik van materialen. Of de effecten ook over langere tijd nog zichtbaar zijn en de leerlingen de vaardigheden blijven benutten, is nog lastig te zeggen.

Een leerling over Upcycle:

“Het eindresultaat is anders geworden dan we dachten, maar we kregen juist ideeën van anderen. Het was dus goed om naar elkaar te luisteren. Daardoor pasten we dingen aan. Zo hebben we een boot en een katapult samengebracht.”

Power of Play 2019

De informatie en aanbevelingen gebruikt Jantje Beton om de inhoud van het project aan te scherpen, en om effectief scholen te werven voor volgende tranches.

Begin 2019 start het project Power of Play weer. Scholen kunnen zich hier nog voor aanmelden op de website van Jantje Beton. DSP zal ook het komende jaar het project volgen en evalueren.

Nog meer (buiten) spelen

DSP is geen onbekende op het gebied van (buiten) spelen, bewegen en leren. Ga hier naar een overzicht van onze projecten op dit gebied.

Meer weten?

Meer weten over Power of Play of onderzoek naar speel(ruimte)? Neem dan contact op met Paul Duijvestijn. Hij vertelt je er graag meer over.