Een kindvriendelijke buitenruimte vertegenwoordigt een belangrijke maatschappelijke waarde en daar is steeds meer erkenning voor. In de ontwikkeling van kinderen hebben overheden en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol. Door het verbeteren van de buitenruimte wordt bijgedragen aan het welzijn van kinderen. Zo kunnen kinderen aangezet worden tot meer

bewegen door het slim ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte, wat bijdraagt aan een gezonde levensstijl en preventie van obesitas. Door speeltuinwerk blijven veilige en aantrekkelijke speelgelegenheden in stand. Diezelfde speeltuinverenigingen en -stichtingen dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale samenhang en het vrijwilligerswerk in wijken en buurten.

Onderzoek en advies spelen, bewegen en leren

DSP-groep heeft een zeer lange staat van dienst als het gaat om onderzoek naar en advies over (buiten) spelen, bewegen en leren. Dat deden en doen we in opdracht van gemeenten, de speeltuinwerkkoepel NUSO, Jantje Beton en ZonMw. Daarbij kwamen onder meer de volgende aspecten aan de orde:

 • Opstellen nota speelruimte
 • Ontwerpen beweegvriendelijke openbare ruimte
 • Participatie van kinderen in het ontwerpen van hun leefomgeving
 • Opstellen subsidiekader speeltuinwerk
 • Bepalen maatschappelijke waarde van speeltuinwerk
 • Onderzoek naar de pedagogische civil society in wijken en buurten
 • Opzetten vernieuwingstraject voor het speeltuinwerk
 • Beoordelen onderhoudsstaat speeltuinen en bestuurskracht speeltuinorganisaties

Referenties projecten buiten spelen

Speeltuinen

Scouting

 • Scouting2025: Ideeën voor de toekomst van Scouting in Nederland (2015 in opdracht van Scouting Nederland).
 • De waarde van buitenspelen (2014 in opdracht van Scouting Nederland). DSP-groep deed onderzoek naar het bepalen van de waarde van buitenspelen via een enquête onder de ouders van jeugdleden.
 • Meting groepsontwikkeling Scouting Nederland (2014 in opdracht van Scouting Nederland).

 

Pedagogische civil society

 • De pedagogische civil society in de praktijk (2010 voor ZonMw). DSP-groep heeft een handreiking Opvoeden samen met de buurt gemaakt met praktijkvoorbeelden van pedagogische kracht in wijken en buurten en ideeën, tips en handvatten om deze te stimuleren. Doelgroepen voor de handreiking zijn: gemeenten, school en kinderopvang, jongeren- en welzijnswerk, zelforganisaties en sportverenigingen.

Kids & Space

Jantje Beton

Zie ook De Gezonde Wijk.

Meer weten?

Wil je meer weten over speeltuinwerk? Neem dan gerust contact op met Emma Poelman. Ze vertelt je er graag meer over.