De afgelopen maanden was Iris Struick als projectsecretaris werkzaam bij het Stedelijk Team Participatie (STP) van de gemeente Amsterdam. Het STP ondersteunt de gemeentelijk organisatie op allerlei manieren om met participatie van bewoners en andere belanghebbenden aan de slag te gaan. En de uitvoering hiervan te verbeteren. Zij organiseren daarom trainingen, hebben een wekelijks spreekuur en ontwikkelden allerlei tools waarmee de gemeente in een participatietraject gemakkelijker en meer gestandaardiseerd keuzes kan maken.

Werkgroep participatieverordening

Onderdeel van de werkzaamheden van het STP is het opstellen van een participatieverordening, in het kader van de Omgevingswet. Deze verordening moet het huidige beleidskader vervangen en zorgen voor betere en meer uniforme besluitvorming voor participatie. Hiervoor is een integrale werkgroep opgericht. Iris was verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van deze werkgroep. Tevens was zij eerste aanspreekpunt voor de leden van de werkgroep.

Monitor staat van de participatie

Om de organisatie zo goed mogelijk voor te bereiden op de komst van deze bindende participatieverordening is het van belang om te weten hoe het nu gaat met participatie in de gehele gemeente Amsterdam. Hiervoor voert het STP een monitor uit naar de staat van de participatie. Voor deze monitor heeft Iris allerlei data binnen de gemeente Amsterdam geanalyseerd en verzameld. Met alle verzamelde data werkt het STP nu aan het vervolg van de monitor, die later dit jaar zal worden opgeleverd.

Iris Struick
Iris Struick

Ik vond het een leuke en leerzame opdracht in een interessante omgeving, waarin ik de kans kreeg om het fysieke domein van de gemeente, waar ik tot nu toe nog geen ervaring mee had, beter te leren kennen.

Meer weten over de rol van projectsecretaris bij het STP?

Neem dan contact op met Iris Struick, Ze vertelt je er graag meer over.