Achtergrond

Het begrijpen en toepassen van normen/standaarden voor veiligheid en leefbaarheid kan misschien technisch en saai lijken. Maar als overheden normen verplicht stellen en de principes en processen volgen zoals beschreven in internationale normen, kan dit leiden tot een enorme vermindering van criminaliteit, verhoging van veiligheid en leefbaarheid en een productieve en gestructureerde samenwerking. En met normen werken, blijkt vaak nog leuk ook, zo leert de praktijk!

Doel en gebruikers

Er zijn verschillende normen voor criminaliteitspreventieproducten, maar ook voor processen en principes. Bijvoorbeeld de nieuwe Europese norm CEN/TS 14383-2:2022, verkrijgbaar bij elk nationaal normalisatie-instituut. Het gebruik van dit soort normen zal samenwerking en partnerschappen effectiever en efficiënter maken.

De eindgebruikers zijn alle belanghebbenden die betrokken zijn bij lokale/regionale criminaliteitspreventieprojecten: lokale overheden, politie, burgers/bewoners, bedrijven, (stedelijke) planners/ontwerpers en managers, woningbouwverenigingen, ngo’s, etc.

Normen: gestolde ervaringskennis over wat werkt

Officiële Europese normen – zoals die van CEN – worden vooraf geratificeerd door 34 Europese landen na een langdurig proces om met alle betrokkenen in alle landen tot consensus te komen. Bovendien worden normen – zo ook de nieuwe normen in de CEN 14383 serie –  in de praktijk getoetst en af en toe herzien om nieuwe ervaringen en ontwikkelingen te verwerken.

In het geval van CEN TS 14383-2 is een extra evaluatie uitgevoerd via een COST-project van de EU (COST TU 1203, samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie). Daarnaast is in de lokale praktijk van een flink aantal Europese steden de samenwerking rond concrete veiligheid en leefbaarheidsproblemen uitgeprobeerd. Dat werkte, was nuttig en bleek ook nog eens heel leuk.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze publicatie? Neem dan contact op met Paul van Soomeren. Hij vertelt je er graag meer over.