In het Zorg- en Veiligheidshuis werken netwerkpartners als Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, politie, Openbaar Ministerie, Gemeente en de GGD samen om voor een doorbraak te zorgen bij complexe casussen, waarbij een netwerkpartner vastloopt.

Regievoeren zonder macht

DSP-groep heeft voor de professionals die samenwerken in het netwerk Zorg en Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland een vakontwikkeling verzorgd, bestaande uit een startbijeenkomst en twee trainingsdagen met het thema ‘Regievoeren zonder macht’.

Meer dan de som der delen

De kern van de vakontwikkeling in het netwerk ligt in het bevorderen van deskundigheid op het snijvlak van zorg en veiligheid, vanuit een lerend netwerk van professionals die werken vanuit een gezamenlijke opgave. Het gaat om het creëren van begrip voor elkaars werk, het leren kennen van elkaars (on)mogelijkheden en meer eenduidig werken. Het gaat ook om het creëren van een breder handelingsperspectief, om intensiever contact met collega’s en een rijk netwerk van professionals die belangrijk zijn voor de samenwerking. Het Zorg- en Veiligheidshuis is immers meer dan de som der delen: de netwerkpartners vormen dit samen.

Startbijeenkomst

In de startbijeenkomst werden de deelnemers aan elkaar, aan DSP-groep en aan trainer Hans Licht voorgesteld. Ook werden de eerste leerdoelen opgehaald, zodat de trainer deze in de training kon verwerken. Zo bleek dat deelnemers vooral behoefte hadden aan inzicht in de (on)mogelijkheden van netwerkpartners, handvatten om beter te kunnen samenwerken en het vergaren van meer expertise op het gebied van casus- en procesregie.

Trainingsdagen

Voor elk van de twee trainingsdagen heeft trainer Hans Licht, expert op het gebied van samenwerken in een netwerk en proces- en casusregie, een webinar opgenomen met daarin een theoretische basis om deelnemers te helpen zoveel mogelijk uit de trainingen te halen, bijvoorbeeld over samenwerken in een netwerk, knelpunten die kunnen ontstaan en hoe die knelpunten met elkaar op te lossen.

Het Zorg- en Veiligheidshuis: dat zijn wij!

Nadat beide trainingsdagen achter de rug waren, hebben we deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun tevredenheid over de vakontwikkeling. Deelnemers hebben hier zeer positief op gereageerd. Zo geven de meeste deelnemers aan dat zij het netwerk echt beter hebben leren kennen, elkaar beter weten te vinden en nog beter hebben leren samenwerken als gevolg van de training. De meeste deelnemers zijn het eens: het Zorg- en Veiligheidshuis: dat zijn wij!

Meer weten over de Vakontwikkeling bij het Zorg- en Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland?

Neem dan contact op met Noortje Dickhoff. Ze vertelt je er graag meer over.