Het huidige Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2014-2017 van de gemeente Eindhoven loopt eind 2017 af. De gemeente vroeg DSP-groep inzicht te verschaffen in het resultaat en de effectiviteit van het gevoerde beleid en te adviseren over de onderwerpen waarin de komende vier jaar extra geïnvesteerd moet worden, de zwaartepunten in beleid en aanpak: de nieuwe veiligheidsprioriteiten.

De basis voor ons advies bestond uit een veiligheidsanalyse, een trendanalyse en een beknopte evaluatie van het huidige beleid. Bij de totstandkoming van het advies is  een brede groep veiligheidspartners en een vertegenwoordiging van de gemeenteraad betrokken. Vier jaar geleden begeleidde DSP-groep het proces om te komen tot het huidige beleidskader integrale veiligheid.

Wijkgericht werken

Uit ons onderzoek komt duidelijk naar voren dat er binnen de gemeente en haar partners behoefte is aan meer aandacht voor wijkgericht werken. Door informatiegestuurd te werken binnen wijken kunnen schotten geslecht worden en het sociaal domein, het ruimtelijk domein en het veiligheidsdomein beter met elkaar verbonden worden.

Prioriteiten op wijk- en stedelijk niveau

Op wijkniveau moet extra aandacht besteed worden aan de volgende prioriteiten: High Impact Crimes, jeugdoverlast en -criminaliteit en kwetsbare doelgroepen. Voor een aantal prioriteiten geldt, vanwege de complexiteit en de geografische spreiding, dat een stedelijke aanpak het meest effectief is. Dan hebben we het over de prioriteiten ondermijning (hennepteelt en bestuurlijke weerbaarheid), radicalisering en polarisatie.

Hieronder een filmpje van Studio Stadhuis – Veiligheidsbeleid in de stad (studio040). Aan het woord zijn burgemeester Jorritsma, officier van justitie Zandee, gemeenteraadsleden en politie.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Paul van Egmond. Hij vertelt u er graag meer over.