Werkconferentie Lokale journalistiek provincie Utrecht

Donderdag 23 september 2021 organiseerde de provincie Utrecht een werkconferentie over het versterken van de lokale journalistiek. Tijdens de conferentie gingen ruim 50 vertegenwoordigers van lokale en regionale omroepen, dagbladen, huis-aan-huiskranten, gemeenten, fondsen, journalisten en het onderwijs met elkaar in gesprek over de toekomst van de lokale journalistiek en de mogelijke ondersteuning door de provincie. Vertrekpunt in het gesprek waren de drie handelingsperspectieven voor ondersteuning van de lokale journalistiek die DSP-groep voor de provincie Utrecht formuleerde.

Handelingsperspectief 1: Stimuleren van samenwerking

Samenwerkingen binnen de lokale journalistiek zijn grofweg onder te verdelen in twee categorieën.
Te weten:

  1. samenwerkingen tussen publieke omroepen onderling en
  2. samenwerking in een bredere bezetting (publiek, privaat en ZZP’ers) zoals een mediacentrum.

Het bewerkstelligen van een duurzame samenwerking tussen media met verschillende publieke en private belangen vraagt om een onafhankelijke afstemming en procesbegeleiding.

Handelingsperspectief 2: Stimuleren van (online) innovatie

Versterken van lokale journalistiek met online innovatie is te verdelen in twee sporen:

  1. De opkomst van online nieuwsplatformen en
  2. differentiatie voor traditionele media via online-kanalen.

Dit vraagt om een investering in expertise en middelen die momenteel niet voorhanden zijn voor lokale media.

Handelingsperspectief 3: stimuleren onafhankelijke kritische journalistiek

Diepgravende kritische journalistiek is schaars en onderzoeksjournalistiek is niet tot nauwelijks aanwezig op lokaal niveau in de provincie Utrecht. Om kwaliteitsjournalistiek te kunnen waarborgen, identificeren we een viertal gebieden waar de belangrijkste ondersteuningsbehoeften zich bevinden:

  1. Het faciliteren van de (onderzoeks-)journalist om zijn/haar werk gemakkelijker en beter te kunnen doen, in het bijzonder voor de zzp’ers onder hen.
  2. Talentonwikkeling van (aankomende) onderzoeksjournalisten.
  3. Ondersteuning of vereenvoudiging van subsidie- en fondsaanvragen.
  4. Subsidiëring van opleidingsmogelijkheden.

Het volledige rapport voor de provincie Utrecht is hieronder te lezen.

Meer weten over de lokale journalistiek in de provincie Utrecht?

Bel of mail dan met Yan Crabbendam, Annelies van der Horst of Mensje van Puffelen. Zij staan je graag te woord.