2337 resultaten

Standardisation in crime prevention can be effective and fun (Greek version)
01-11-2023    Paul van Soomeren

Standardisation in crime prevention can be effective and fun (Greek version)

Standaardisatie van criminaliteitspreventie: effectief en leuk
01-11-2023    Paul van Soomeren

Standaardisatie van criminaliteitspreventie: effectief en leuk

Inventarisatie risicoanalyse integriteit bij kandidaat wethouders
15-01-2023    Aline Peters, Manja Abraham

Inventarisatie risicoanalyse integriteit bij kandidaat wethouders

De kracht van collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd – Ontwikkelingen en aanvullende inzichten uit schooljaar ’22-’23
5-10-2023    Danielle Roosenstein, Lenneke Wolswinkel

De kracht van collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd – Ontwikkelingen en aanvullende inzichten uit schooljaar ’22-’23

Vernieuwde risicotaxatie Ritax 2.0 – Evaluatie van implementatie en gebruik door Raad voor de Kinderbescherming en jeugdreclassering
27-09-2023    Aline Peters, Wendy Buysse

Vernieuwde risicotaxatie Ritax 2.0 – Evaluatie van implementatie en gebruik door Raad voor de Kinderbescherming en jeugdreclassering

Evaluatie veiligheidsbeleid Gemeente Hollands Kroon – Toetsingskameronderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid
15-09-2023    Daniel Hofstra, Lotje Krouwel, Oberon Nauta

Evaluatie veiligheidsbeleid Gemeente Hollands Kroon – Toetsingskameronderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid

Hoe te komen tot een verbetering van feitenonderzoek – Evaluatie Actieplan feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen
07-09-2023    Bram van Dijk, Manja Abraham, Maud Pluijm

Hoe te komen tot een verbetering van feitenonderzoek – Evaluatie Actieplan feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen

Evaluation Action Plan for improving FactFinding in the Child Protection system – Summary of report ‘Hoe te komen tot een verbetering van feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen’
07-09-2023    Bram van Dijk, Manja Abraham, Maud Pluijm

Evaluation Action Plan for improving FactFinding in the Child Protection system – Summary of report ‘Hoe te komen tot een verbetering van feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen’

Hoe te komen tot een verbetering van feitenonderzoek – Samenvatting Evaluatie actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbescherming
07-09-2023    Bram van Dijk, Manja Abraham, Maud Pluijm

Hoe te komen tot een verbetering van feitenonderzoek – Samenvatting Evaluatie actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbescherming