2337 resultaten

Urban Crime Prevention – Standardisation and multidisciplinary processes
januari 2023    Paul van Soomeren

Urban Crime Prevention – Standardisation and multidisciplinary processes

Security by Design – Protection of public spaces from terrorist attacks – Casestudies
01-12-2022    Paul van Soomeren, Randy Bloeme

Security by Design – Protection of public spaces from terrorist attacks – Casestudies

De zorg even overnemen – Verkenning ontwikkeling in respijtzorg
29-09-2022    Maud Pluijm, Mia Dieters

De zorg even overnemen – Verkenning ontwikkeling in respijtzorg

Versterken rechtsstaat – Beleidsdoorlichting artikel 1 Rijksbegrotingshoofdstuk IV, Koninkrijksrelaties
12-12-2022    Nynke Piepers, Oberon Nauta, Paul van Egmond

Versterken rechtsstaat – Beleidsdoorlichting artikel 1 Rijksbegrotingshoofdstuk IV, Koninkrijksrelaties

Protocol flexibele pool Koninklijke Marechaussee – Evaluatierapport
09-12-2022    Nynke Piepers, Oberon Nauta

Protocol flexibele pool Koninklijke Marechaussee – Evaluatierapport

Factsheet – Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd (ZiO)
30-11-2022    Paul Duijvestijn

Factsheet – Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd (ZiO)

Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd – Eindrapport
1-12-2022    Paul Duijvestijn

Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd – Eindrapport

Toeleiding naar gedragsinterventies in de jeugdstrafrechtketen
04-10-2022    Aline Peters, Oberon Nauta, Wendy Buysse

Toeleiding naar gedragsinterventies in de jeugdstrafrechtketen

Samenvatting – Toeleiding naar gedragsinterventies in de jeugdstrafrechtketen
04-10-2022    Aline Peters, Oberon Nauta, Wendy Buysse

Samenvatting – Toeleiding naar gedragsinterventies in de jeugdstrafrechtketen